Varastati ratas

Ööl vastu 21. maid varastati Mustvee valla õppeasutuse abihoonest jalgratas Classix. Vargusega tekitatud kahju on 211 eurot.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus