Vanurite hooldusele paigutamine eeldab koostööd lähedastega

Teisipäeval toimunud Põltsamaa linnavolikogu istungi päevakorras oli teiste küsimuste seas määrus hoolekandeasutusse ööpäevaringsele hooldamisele suunamisest ja Põltsamaa linna eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise korrast.   

Tänavu kevadel juhiti Jõgeva maavalitsusest Põltsamaa linnavalitsuse tähelepanu sellele, et määrus, mis reguleerib Põltsamaa linna hooldust vajavate inimeste hoolekandeasutusse paigutamist linna kulul, oli vastuolus kehtiva perekonnaseadusega. Sellest tulenevalt tuli välja töötada uus määrus, mis reguleerib inimeste suunamist Põltsamaa linna poolt hoolekandeasutusse. Põltsamaa linnavalitsuse õigusnõuniku Marit Seesmaa sõnul jäeti seda teemat reguleerivast uuest määrusest välja punktid, kus hooldusele paigutatud inimene peab avaldama andmeid oma perekonnaliikmete ehk enda ülalpidajate kohta. Uue määruse põhimõte selles, et hooldusel oleva inimese toetamisevajaduse tõendamine läheb üle tema perekonna liikmetele ehk hooldusel oleva inimese lastele ja tema pärandi osaliseks saanud isikutele. Nemad peavad tõendama, et neil pole piisavalt sissetulekut vanuri hoolduskulude katmiseks.  Septembrikuu seisuga on Põltsamaa linnast hooldekodudes 26 vanurit ja linn maksab nende eest umbes 6200 eurot kuus.  Alustatud on ka hooldusel olevate vanurite vara realiseerimist, et hoolduse eest tasuda, kuid seda tehakse vaid juhul, kui on näha, et vanuri tervislik seisund tal enam koju tagasi pöörduda ei võimalda. Samas peab vara realiseerima asumise puhul olema vanuril  eestkostja ja nõusolekut vara realiseerimiseks tuleb taotleda kohtus.

Marit Seesmaa alustas veebruaris linna ja hooldekodude vahel sõlmitud lepingute ülevaatamist, praeguseks on jõutud kokkuleppele nelja vanuri lastega, et nemad tasuvad hooldusel oleva vanuri kulud. Marit Seesmaa sõnul peaks Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaalosakond proovima teha vanurite pereliikmetega aktiivsemat koostööd.

Põltsamaa linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe Merle Mölderi sõnul arutati seda teemat põhjalikult ka tema juhitud komisjonis ning otsustati sellisel kujul välja antud määrust toetada. Ka linnavolikogu andis määrusele omapoolse heakskiidu.  

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus