Vanadest liikmesriikidest on saamas Euroopa arengupidurid

Varssavis Euroopa Liidu parlamentide majanduskomisjonide esimeeste kohtumisel kujunes peamiseks jututeemaks Euroopa ühisturu olukord ja arenguvõimalused.


Ühe lausega öeldes leiti Varssavis, et Euroopa ühisturgu (single market) on vaja rohkem kui kunagi varem ja samas on ühisturg ebapopulaarsem kui kunagi varem.
Euroopas on korraga nii rahanduskriis kui ka ühisel valuutal põhineva eurotsooni kriis. Esile on tõusmas natsionalistlikud meeleolud, ja see esiletõus võtab sageli murettekitavaid, vahel ka väga traagilisi vorme. Varssaviski ei pääsetud mööda nädalavahetusel kogu Euroopat vapustanud tragöödiast. Majanduses väljendub natsionalism soovis toetada rahvuslikke majandustšempione, mitte soovis kasvatada ühiseid tšempione kogu Euroopale. Unustatakse, et konkureerime ühtse majandusruumina Ameerika ja Aasiaga.
Euroopa parlamentide majandusjuhtidele esinenud Mario Monti, kes Euroopa Komisjonis olnud nii siseturu- ja maksuvolinik kui ka konkurentsivolinik, kinnitas, et Euroopa majanduskasv saab põhineda vaid pakkumise suurenemisel ning eurotsooni majanduskasvu on võimalik turgutada läbi ekspordi. Ühisturu parema toimimise veduriks on uued liikmesriigid. Vanadest liikmesriikidest on saanud pidurid, ütles kokkusaamisel Mario Monti. Avalik sektor maksab paljude teenuste eest kõikjal turuhinnast rohkem. See toob kaasa turumoonutusi ja loob soodsa pinnase korruptsioonile.
Energeetika on Euroopas endiselt teema. Rohkelt kõlas üleskutseid rõhuda energiasäästule. Samas pani Saksamaa mitteametlikult lauale soovi keelustada Euroopas tuumaenergia kasutamine, kuna nemad on selle otsuse teinud. Vanad liikmesriigid paistsid oma mõtteid esitades üldse silma pigem sooviga piirata ja keelata kui uusi algatusi pakkuda.
Kolleegid märkisid, et Eesti paistis Euroopas hästi positiivsena silma. Meie eelarve ja rahandus on korras, majandus kasvab, tööturg on vaba ning haridussüsteem areneb. See pakub Euroopas juba lähitulevikus konkurentsieeliseid.

KAJA KALLAS, Riigikogu majanduskomisjoni esimees, Reformierakond

blog comments powered by Disqus