Valmistutakse talviseks teedehoolduseks

Põltsamaa vallavalitsuse ehitusnõuniku Margi Eini sõnul kehtis eelmine lumetõrjetöödeks korraldatud riigihange Põltsamaa vallas eelmise aasta 1. novembrist kuni käesoleva aasta 30. aprillini. Uus planeeritav riigihange hõlmab ajavahemikku 2012. aasta 1. novembrist kuni 2013. aasta 30. aprillini. Riigihanke rahaliseks mahuks on planeeritud 65 000 eurot. Eelmisel lumetõrjeperioodil kulus lumetõrjetöödele Põltsamaa vallas koos käibemaksuga 64 992 eurot.

Margi Eini sõnul näeb seadus ette, et kui kohaliku omavalitsuse poolt ostetava teenuse hind ületab 40 000 eurot, tuleb korraldada riigihange. Põltsamaa vallavalitsuse poolt välja töötatud vastavas määruses on öeldud, et kui riigihankelepingu täitmise tähtaeg hõlmab kahte eelarveaastat, siis peab lepingu sõlmimiseks vallavalitsusele loa andma Põltsamaa vallavolikogu. Margi Eini sõnul korraldati eelmisel aastal esimene riigihange kolme lumetõrjeperioodi peale. Paraku osutusid pakkumuste mahud nii pika perioodi peale liialt suureks ja valla eelarvest poleks sellises mahus pakkumuse jaoks vajalikku summat leitud. Seejärel korraldati uus riigihange ühe lumetõrje erioodi peale, kus hanke koostamisel võeti aluseks tunnihind. Ka tänavu korraldatakse riigihange talviste lumetõrjetööde kohta ühe perioodi peale. Põltsamaa vallavolikogu andis vallavalitsusele loa talviste lumetõrjetööde riigihanke korraldamiseks. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus