Valmistutakse Täiskasvanud Õppija Nädalaks “Õpime mõnuga”

Alates esimesest 1998. aastal on Täiskasvanud Õppija Nädalat koordineerinud Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. Igas maakonnas hoolitsevad nädala ettevõtmiste kordamineku eest aga vastavad tugigrupid eesotsas koordinaatoritega. Jõgevamaal on teist aastat olnud koorinaatorikohustused Pille Tuti kanda, kes igapäevaametilt on Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse Jõgevamaa rahvakultuuri spetsialist. Viimane seisab hea selle eest, et Täiskasvanud Õppija Nädala mõte jõuaks võtmeisikute kaudu maakonna kõikidesse paikadesse.

Õppimine läbi elu

      Sarnaselt eelmise aastaga, on tänavuse Täiskasvanud Õppija Nädala moto “Õpime mõnuga”, mis tähendab, et inimesel on võimalus õppida kõikjal ja kõiges ning ka üheskoos ? koolis, kodus, tööl, külas jne. Seda silmas pidades on ka organiseeritud erinevaid tegutsemis- ja õppimisvõimalusi  ning ettevõtmisi ? kõike, mis seostub täiskasvanud inimese arenemise ja enesetäiendamisega. Olgu need siis teabe- või õppepäevad, kursused, loengud, väljasõidud, kohtumised jms.

      Pajusi külaselts organiseerib näiteks õppusi nii käsitöö tegemiseks kui ka toiduvalmistamiseks, lauakatmiseks jne, ühiskülastusi Tallinna ja ekskursioone. Ekskursioone, loenguid, käsitöö õpituba, kohtumine tervendajaga on plaanis korraldada ka Palal. Jõgeva aleviku kultuuriseltsil Vanaveski on samuti kavas mitmesuguseid käsitöö, kunsti ning psühholoogia alaseid kohtumisi, loenguid ja arutelusid. Õpetlikke ekskursioone, teatrietenduste külastamisi ning mitmesuguseid käsitöökursusi on tulemas ka Siimustis. Käsitöö õpitubasid, loenguid jms korraldab Sadala Külade Selts. Eriti mitmekülgseid ettevõtmisi on paanitud Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis. Alates õppekäikudest, arvutiõpetuse lühikursusest, vestlustest klassides, kodu-uurijate õpiringist kuni erinevate praktiliste õppusteni.

      Olulise uuendusena on selleaastasel Täiskasvanud Õppija Nädalal võimalus koostöös maakondade koordinaatoritega kohale kutsuda õpibussi, kus saab korraldada meelepäraseid õpitegevusi. Bussis on ka interneti püsiühendus, jagatakse infot õppimisvõimaluste kohta jne. Jõgevamaale tuleb õpibuss 9. oktoobril ning peatub kolmes kohas ? Pajusi rahvamaja, Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli ja Pala rahvamaja juures. Pille Tuti sõnul on sel ajal võimalik mitmesugust teavet vastava piirkonna kohta  saada ka omavalitsustegelastelt ja haridusjuhtidelt.

Tunnustatakse parimaid

      Nagu seesugustel nädalatel tavaks saanud, tunnustatakse aasta õppijaid, koolitajaid, koolitussõbralikumaid organisatsioone ja omavalitsusi nii üle Eesti kui ka maakondades. Kandidaate sai esitada 14. septembrini. Iga maakond selgitab välja oma parimad ning nende seast valitakse välja silmapaistvamad kogu Eestis kõigis neljas kategoorias.

      Aasta Õppijaks esitatu puhul arvestatakse peale õpingutega seotu ka õppija aktiivset eluhoiakut ja julgust oma elus muutusi ette võtta. Aasta Koolitaja kandidaadi juures eeldatakse edukalt koolitajana tegutsemise kõrval seda, et ta on suutnud inimesi innustada uuteks väljakutseteks ja enesearenguga tegelemiseks jne. Aasta Koolitussõbralikum Organisatsioon peaks igati toetama ja soodustama oma töötajate õppimist ja enesetäiendamist. Aasta Koolitussõbralikuma Omavalitsusena nähakse omavalitsust, kus väärtustatakse inimeste õppimist, toetatakse igati haridust, kultuuri jne.

      Jõgevamaa tunnustusüritus korraldatakse 10. oktoobril Kuremaal., kus kõik nende aunimetuste saajad ka teatavaks tehakse. Lisaks eespool nimetatutele kuulutatakse siis välja ka Aasta Õpetaja.


VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus