Valmis rändnäitus ja õpimapp

Eesti Looduskaitse juubeliaasta ühe tähisena valmis Keskkonnaameti tellimusel koolidele rändnäitus “Hoia, mida armastad” ning õpimapp “Eesti Looduskaitse”. Uue aasta algusest saavad koolid näitust Keskkonnaametilt laenutada.

Värvika näituse tutvustamisel kirjeldas loodusemees Arne Ader näituse ja mapi saamislugu järgmiselt: “Mulle pakuti teha “kuube” – multimeediaprogrammi Eesti looduskaiste esimesest sajast aastast. Olen taolisi programme meelsasti koostanud ning andsin nõusoleku. Veidi hiljem selgus, et “kuuele” oleks nööpi kah vaja – ja nii sündis rändnäituse mõte. Ei läinud palju aega, kui vaja oli teistki “nööbikest” – õppemappi. Kui mõte sai tasapisi selgemaks ja hakkas juba veidi ilmetki võtma, selgus et “kuube” siiski ei tellita, aga “nööbid” sobivad küll,” muheles Ader, kes on näituse ja õpimapi tekstide ja piltide autor koos Urmas Tartesega.

Värvikas näitus koosneb kümnest vibustendist (teemadeks miks, keda ja kuidas looduses kaitsta, kuidas looduses käituda jne) ja mängulistest eksponaatidest, mille abil saab näiteks otsida loomade elupaiku, aidata loomi neid varitsevatest ohtudest mööda, võrrelda meie kodude mõju keskkonnale ja mängida looduskaitseteemalist põrandamängu. Lisaks on näitusega kaasas töölehed, mida õpetajad saavad soovi korral tunni läbiviimisel kasutada.

Põneva ettevõtmise taga on eelkõige KKA keskkonnahariduse osakonna juhtaja Maris Kivistki ja sama osakonna spetsialist Margit Turb. Maris Kivistiku sõnul oli näituse üheks lähteülesandeks ka see, et kogu kraam mahuks sõiduautosse. Ja sinna see ka mahub, kuid muuks siis enam ruumi ei jää.

“Koolid või mõne piirkonna haridusasutused, kes soovivad näitust laenutada, saavad  end selleks registreerida uuel aastal keskkonnaameti kodulehel,” märkis Maris Kivistik. 

Õppemapp “Eesti Looduskaitse” on tõhus trükis eelkõige  põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Mapp tutvustab Eesti looduskaitset minevikus ning tänapäeval. Käsitletakse näiteks teemasid, mis puudutavad liigikaitset, kaitsealasid, rahvusvahelist koostöö, looduskaitse ajalugu ja muud. Õppemapis on töölehed, mis aitavad õpitavat omandada ja saadud teadmisi kinnistada.

Kokku trükiti väärt kirjavara 2000 eksemplari, mis jagatakse üldhariduskoolidele ja looduskeskustele. Näitust ja õppemappi aitasid koostada Arne Ader, Urmas Tartes, Epp Margna, Toomas Kalve, Anneli Ehlvest ja Ann Marvet.

i

KADRI PULK

blog comments powered by Disqus