Valmis Jõgevamaa esindustrükis

 

Kuremaa lossi ees esitleti eile Eesti Entsüklopeediakirjastuse väljaandel ilmunud esindustrükist Jõgevamaa. Kuninglik väärikus, Kalevipoja jõud”. Jõgevamaa avaliku elu tegelaste ja kaugemate külaliste jaoks oli raamatuesitlus hea võimalus tänada Aivar Kokka Jõgeva maavanema ametis tehtu eest: homme lõpeb tema lepingujärgne viieaastane ametiaeg.

Maakonna 270-leheküljeline rohkete fotodega esindustrükis annab ülevaate Jõgevamaa ajaloost, loodusest ning majandus-, haridus-, kultuuri- ja spordielust, samuti kõigist maakonna omavalitsustest. Eraldi peatükk on pühendatud Jõgevamaa seotusele Kalevipoja muistenditega. Raamatu lõpust leiab valiku Jõgevamaa eri piirkondadest pärit traditsioonilisi toiduretsepte.

Mahuka ja vormilt soliidse raamatu valmimine võttis päris palju aega.

Töö juures oma sahtleid koristades leidsin dokumendi, millest selgus, et maakonna esindustrükise koostamise ülesande püstitas maakonna omavalitsuste liit 2006. aasta oktoobris,” ütles maavanem Aivar Kokk. Toona lootsime, et raamat saab valmis juba 2007. aasta jaanipäevaks. Paraku osutus ülesanne ettearvatust raskemaks ning ise raamatu kallal pusimise asemel otsustasime lõpuks professionaalide ehk Eesti Entsüklopeediakirjastuse poole pöörduda.”

Enam-vähem valmis oli raamat tegelikult juba aasta tagasi, ent veel viimase paari kuu jooksulgi tekkis sinna mitmeid lehekülgi juurde: kui asi niigi veninud oli, poleks ju maavanema sõnul olnud mõtet raamatut trükki anda enne, kui sinna on saanud sisse pildid ka sellistest olulistest sündmustest nagu Peipsi äärsete maakondade laulu- ja tantsupidu Kasepääl, võidutule süütamine Kassinurmes ja võidupüha paraad Jõgeval.

Aitäh kõigile, kes Jõgevamaa esindusraamatu valmimisele kaasa aitasid – nii neile, kelle nimed raamatu lõpus väikeses kirjas ära trükitud, kui ka neile, kes sellest nimistust mingil põhjusel välja jäid,” ütles Aivar Kokk.

Kahjuks polnud tal raamatuesitlusel võimalust isiklikult tänada raamatu kujundanud ja küljendanud Andres Talit, keda peetakse õigusega üheks Eesti paremaks raamatukujundajaks: paraku polnud tal aega eile Kuremaale tulla.

Pole paljudel

Erinevalt maavanemast arvas Eesti Entsüklopeediakirjastuse juhatuse liige ja peatoimetaja Hardo Aasmäe, et sellisel tasemel raamatu kohta oli kolm aastat päris lühike valmimisaeg.

Jõgevamaalased võivad uhked olla selle üle, et neil on olemas sellised eestvedajad: ega selliseid maakondi Eestis väga palju pole, kes taolise ülevaateteose kokku on suutnud panna,” ütles Hardo Aasmäe. Tõsi, võrreldes näiteks Järva-, Saare-, Pärnu-, Petseri- või Muhumaad tutvustavate n-ö klassikaliste koguteostega on Jõgevamaa oma vähem akadeemiline ning sisaldab tunduvalt rohkem fotosid. Samas ei maksa arvata, et kui tegemist on pildiraamatuga”, siis võivad tekstid kergekaalulisemad olla. Vastupidi: kui tekstid on lühikesed, kehtivad neile eriti kõrged nõudmised. Ning pildiallkirjad omandavad sellises raamatus eraldi infokandjate rolli.”

Raamatu Jõgevamaa” kirjastuse poolse projektijuhi Elo Linaski sõnul oli raamatu tekstide toimetamisel üheks olulisemaks ülesandeks erinevate arusaamade ja erinevate kirjutamiskogemusega Jõgevamaa autorite kirjatööde ühtlustamine ning ikka ja jälle faktide kontrollimine, mis aeg-ajalt kasvas sujuvalt üle uute tekstide kirjutamiseks.

Elo Linask tunnistas, et Jõgevamaa esindusraamatu toimetamine oli talle endalegi huvitav ning selle töö tagajärjel on Jõgevamaa tõusnud tema jaoks ta enda kodumaakonna – Harjumaa – järel tähtsuselt kohe teiseks maakonnaks.

Möödunud suvel tegime koos abikaasaga pikema ringsõidu mööda Jõgevamaad,” ütles Elo Linask. Raamatu esialgse variandi väljatrükk oli mul kaasas ning lugesin seda abikaasale jupikaupa ette – vastavalt sellele, missuguses paigas parajasti viibisime. Saime mõlemad suure elamuse.”

Tänu tehtu eest

Maakonna esindusraamatu väljaandmist rahastasid maavalitsus ja kõik maakonna omavalitsused. Trükiti raamatut kaks tuhat eksemplari, millest oma osa saab iga omavalitsus. Ka kõik maakonna raamatukogud ja koolid saavad kõnealuse raamatu. Müüki läheb seda esialgu 500 eksemplari.

Kui aga müügiedu suureks kujuneb, pole võimatu, et kirjastus riski võtab ning raamatut oma kulu ja kirjadega juurde trükkida laseb,” ütles Aivar Kokk, kes maavanema ameti kõrvalt on jõudnud seista ühel või teisel viisil tervelt 13 raamatu sünni juures. Neljateistkümnes, Jõgevamaa haridustegelasi tutvustav raamat on veel valmimas.

Pärast raamatu esitlemist oli mikrofon avatud selleks, et kõik, kellel tahtmist Aivar Kokale maavanema ametist lahkumise puhul midagi öelda, seda teha saaksid. Ning tahtjaid oli väga palju. Riigikogu esimees Ene Ergma ütles, et Aivar Koka ametijärglasel – on ta siis kes on – saab raske olema eelkõige seepärast, et Aivar Kokk on lati” väga kõrgele ajanud.

Eestimaale, sealhulgas Jõgevamaale on praegu just selliseid inimesi vaja, kes oskavad vaadata tänasest päevast kaugemale ning mõelda välja esmapilgul hullumeelseid ideid, mille kohta pärast nende teostamist öeldakse: Miks seda juba varem ei tehtud!” või Nii lihtne see tegelikult oligi!”,” ütles Ene Ergma.

Ka Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson tõdes, et Jõgevamaa on viimase viie aasta jooksul jõudsate sammudega edasi astunud ja Aivar Koka teened selles on olnud üsna suured. Lisaks sellele on ta olnud kohalik ombudsman, riigikohtunik ja riigikontrolör ning täitnud sedagi rolli suurepäraselt.

Siseministeeriumi kantsler Märt Kraft andis Aivar Kokale üle regionaalministri tänukirja, Poola suursaadik Tomasz Chlon tänas teda aga Eesti ja Poola sõprus- ja koostöösuhete arendamise eest.

Küsimusele, mida ta pärast maavanema ametist lahkumist tegema hakkab, jättis Aivar Kokk targu vastamata. See olevat hoopis eraldi jutt.

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus