Valmis hinnang põllumajandussektori 2005. aasta majandustegevuse tulemuste kohta

Hinnanguliselt suureneb põllumajanduse majandusharu kogutoodang 2005. aastal võrreldes möödunud aastaga 11,6%, kasvades 8267,2 miljoni kroonini. Sellest 38,8% moodustab taimekasvatustoodang ja 52,3% loomakasvatustoodang. Tootetoetused ehk täiendavad otsetoetused põllukultuuride ja põllumajandusloomade kasvatamiseks moodustavad kogutoodangust 4,2%. Taimekasvatustoodangu väärtus suureneb 2005. aastal hinnanguliselt 23%. Oluliseks teguriks on põhiliste põllukultuuride kõrgem saagikus võrreldes eelnenud aastatega. Suhteliselt stabiilne areng erinevates loomakasvatussektorites toob kaasa loomakasvatustoodangu väärtuse suurenemise 6,4% võrra, mis kujuneb 4,8%-lise tootjahindade tõusu ja 1,8%-lise toodangu mahu suurenemise arvel. Kulutused tootmissisenditele suurenevad hinnanguliselt 4574,3 miljoni kroonini ehk 6,6% võrreldes 2004. aastaga. Kulutused tootmissisenditele on oluliselt mõjutatud sellest, et kulutused kütusele ja elektrienergiale on suurenenud kuni veerandi võrra. Tuginedes eeltoodule suureneb põllumajandussektori netolisandväärtus võrreldes eelmise aastaga 21%. Põllumajandustootjate tulu suureneb 35%, mida mõjutab oluliselt tootmistoetuste (ÜPT, LFA, põllumajanduslik keskkonnatoetus, elatustalude kohanemise toetus jm) 42%-line suurenemine. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus