Valmis bioenergia teemaline veebileht

Materjalid veebilehe jaoks on kokku pannud Maaelu Edendamise Sihtasutus. Veebilehelt leiab infot biomassi ja bioenergia alastest uuringutest, seadusandlusest, hindadest, toetustest ning ülevaate valdkonnaga tegelevatest ministeeriumidest, teadusasutustest ja ühingutest. Samuti toimib veebilehel foorum, kus kõik asjast huvitatud saavad teha ettepanekuid bioenergia laiemaks kasutuselevõtuks.

ANDRES ÕUNMAA,
Maaelu Edendamise Sihtasutuse
arendusprojektijuht

blog comments powered by Disqus