Valminud on on uuring Lääne-Peipsimaa loodusturismi arenguvõimalustest

Jõgeva maakonnas on enim arenenud siseturism ning siseturismimagnetid on Vooremaa, Palamuse ja Peipsi Jõgevamaal piirnevad Peipsiga Pala, Saare, Kasepää ja Torma vald ning Mustvee linn. Maakonna Peipsi-äärsel piirkonnal ei ole ajalooliselt älja kujunenud turismitraditsioone. Turismi arendamise seisukohalt on Jõgevamaale perspektiivne kogu Peipsi järve äärne piirkond keskusega Mustvees. Suurimate tuirismipotensiaalide hulka kuuluvad hästi säilinud loodus ja maastik. BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus