Valmib Kääpa puhkeala

Selleks kirjutas selts PRIA-le projekti (meede 3.5 ?Külade taastamine ja arendamine?) kogumaksumusega 522 000 krooni. Rahaline toetus tuleb pärast investeeringu teostamist. Selleks, et projekt ellu viia, võttis selts laenu Maaelu Edendamise Sihtasutuselt. Projekti käigus rajati kolm tiiki, mis kujutavad Kääpa jõe suunas minevaid Kalevipoja jalajälgi. Tiigikallaste kindlustamiseks kasutati looduslikke kive. Tiikide rajamisel väljakaevatud muld kasutati maapinna planeerimiseks, millele külvati muru ning istutati koos külarahvaga erinevat taimmaterjale. Murualale rajatud jalgrada lõpeb laudtee ja varikäiguga, millel tulevikus kasvavad ronitaimed. Laudtee viib paviljonini, selle ees asub vabaõhulava. Paviljoni katusematerjalina kasutati mätaskatust. Puitkonstruktsioonide materjal on freesimata, et säilitada looduslikkust. Vabaõhuüritusteks planeeritud platsi ümbritsevad noored männid, tagamaks privaatsust. Kogu alal on kasutatud siinse kasvukoha tingimustele sobivaid kodumaiseid taimeliike ja looduslikke rajamismaterjale. Poole aasta jooksul teostas töid Artes Terrae OÜ. Puhkeala avaüritus korraldatakse kevadel maikuus koostöös sihtasutusega Kalevipoja Koda. SAARE VALLA TEATAJA

blog comments powered by Disqus