Valmib film kodanikuühiskonna toimimisest Jõgeval

Neljapäeval peeti Jõgeva kultuurikeskuses osalusdemokraatia ja  kodanikuühiskonna võimalusi käsitlev seminar. Ühtlasi on valmimas film, kus Jõgeva elanikud räägivad, kuidas nemad osalusdemokraatiat mõistavad.

Mõttevahetus toimus ja film valmib projekti “Osalusdemokraatia Jõgeval 2012” raames, mille osapoolteks on Jõgeva linnavalitsus, koolituskeskus ATLAS ja koostööpartnerid Rootsist. Projekti toetatakse sihtasutuse Archimedes programmist “Euroopa Noored”.  Filmi autoriks on  ATLASE esindaja Madis Masing,  kes on  filminud ka Jõgeva koolivõrgu tulevikku käsitlevat rahvaarutelu. Projekti eesmärgiks on tõestada, et osalusdemokraatia on Eestis võimalik. Vaja on kaardistada praegune olukord linnas ehk koguda võimalikult paljude elanike arvamused kokku sellest, mida peaks tegema, et tõsta Jõgeva elukvaliteeti, aidata kaasa sellele, et Jõgeva linnakodanikud tunneksid ennast kaasatuna, ning et nende ideede, soovide ja vajadustega kohaliku elu korraldamisel arvestataks.  


Nii saab Jõgeval midagi reaalset ära teha, tõstes kohalikku elukvaliteeti ning suurendades kodanike kaasatust. Valmib ka teemakohane ja õpetlik dokumentaalfilm teistele Eesti linnadele ja kõigile, keda see teema huvitab.

“Esialgu viiakse projekt läbi just Jõgeval, et uurida siin inimesi küsitledes kodanikuühiskonna  praegust toimimist ja tulevikuväljavaateid.  Filmi sisuks võib kujuneda ühe piirkonna edulugu või lihtsalt olukorra reaalne kirjeldus. Küllap on järelduste tegemiseks kasulik filmi vaadata ka teiste omavalitsuste elanikel,” märkis Jõgeva abilinnapea Mihkel Kübar.

“Filmi  jaoks hakatakse intervjueerima erinevate eluvaldkondade inimesi, muu hulgas ka linnavolikogu liikmeid. Küsitlustest saab ülevaate sellest, millega ollakse rahul, mida saab teha paremini  Filmivõtted kestavad sügiseni,” lisas ta.

Kübara sõnul võiksid jõgevalased seoses filmi tegemisega olla valmis ka ootamatuteks tänavaintervjuudeks kaamera ees.

Projekti käigus viiakse läbi ka mitmeid noortearutelusid. Vaja oleks teada saada, mida noored soovivad ja teha tahavad ning vajadusel ka kompromisse leida, et oleksid rahuldatud erinevate osapoolte huvid,” ütles Kübar.

Neljapäevasel seminaril esines ettekandega Eesti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu Laius. Üheks arutlusteemaks oli  ka Jõgeva linna ja valla vaheline koostöö, kus on  olnud nii tõusu- kui mõõnaperioode.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus