Vallavolikogus arutati töövihikute maksumuse kompenseerimist

Jõgeva vallavolikogu neljapäevasel istungil oli muu hulgas kõne all valla 10.-12. klassi õpilaste töövihikute maksumuse kompenseerimine.

Abivallavanem Arvo Sakjase sõnul on riik siiani eraldanud õppevahendite jaoks raha põhikooliõpilastele, kuid seda pole ette nähtud gümnaasiumiõppuritele. „Ühinenud valdades toetati varem ka ühel või teisel moel gümnaasiumiõpilaste töövihikute ostmist. Ja kui gümnaasiumis õpib ühest perest mitu last, siis on see sügisel väga suur väljaminek,“ põhjendas Sakjas eelnõu, kus nähakse ette, et Jõgeva valla gümnaasiumiõppuritele eraldatakse toetust 25 eurot õpilase kohta.

Sakjase hinnangul kompenseeriks 25 eurot poole või kolmveerandi kogu koolikoti sisu maksumusest, kuid palju sõltub ka õpetajast ja koolist ning tellitavast komplektist.

Priit Põdra sõnul on aluseks võetud kõige kehvem praktika, sest tegemist on liiga väikese summaga. Nimelt pole toetussumma alates euro kasutuselevõtust tõusnud, kuid elu on kallinenud. Varem oli toetus Jõgeva vallas 30 eurot ning Palamusel ja Tormas nii palju, kui koolil vaja. „Teen ettepaneku summat 10 euro võtta tõsta,“ ütles Põdra, kes ei näe veel võimalust, et kõik õpikud ja töövihikud võiksid digitaalseiks muutuda. „Kui me tahame digiõpikuid tellida, siis need on praegu veel kallimad. Oleks muidugi hea, kui me liiguksime digitaalse poole, kuid praegu pole ühiskond veel selleks valmis. 10 eurot on väike summa meie jaoks siin volikogus, aga võib-olla on see mõne pere jaoks suur asi,“ märkis ta.

Parandusettepanek võeti vastu 22 poolthäälega, üks saadik jäi erapooletuks.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus