Vallavolikogu suurendas eelarvest makstavaid toetusi

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma neljapäevasel istungil suurendada valla eelarvest makstavate perekonna sissetulekust sõltumatute toetuste määrasid ning kehtestas lisaks senistele toetustele ka täiskasvanutele makstava hambaravitoetuse.

Vallavolikogu liikmed kiitsid üksmeelselt heaks eelnõu, mille kohaselt suurendatakse sünnitoetust praeguselt 400 eurolt 425 eurole, ranitsatoetust 130 eurolt 150 eurolel, matusetoetust 200 eurolt 215 eurole ning kehtestatakse täisealiste hambaravitoetus, mille suurus on kuni 20 eurot aastas. 

Sünnitoetuse teine osa viie euro võrra suurem

Jõgeva vallavolikogu poolt 2013. aasta 30. mail vastu võetud määruse “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” kohaselt makstakse alates möödunud aasta algusest sündinud lastele sünnitoetust kahes jaos: esimene osa pärast lapse sünni registreerimist ning teine osa kolme kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamisest. Kui siiani olid makstavad osad võrdsed, siis nüüd on esimese osa suurus 210 eurot, teine aga 215 eurot. Jõgeva valla sotsiaaltöö peaspetsialisti Luule Palmiste sõnul on esimene osa sellepärast natuke väiksem, et toetuse saajatele makstakse samal ajal ka riiklikku sünnitoetust.

Jõgeva vallas makstakse sünnitoetust vastsündinule, kelle esimese elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva vald. Toetust saab kolme kuu jooksul alates lapse sünnist taotleda lapse ema, kes on rahvastikuregistris Jõgeva valla elanikuna kirjas vähemalt kuus kuud enne lapse sündi. Sünnitoetuse teise osa saamiseks peavad ema ja laps olema olnud aasta jooksul Jõgeva valla elanikud.

Ranitsatoetust võib taotleda lapsevanem, eestkostja või hooldaja, kelle laps astub esmakordselt esimesse klassi. Laps peab alaliselt elama toetuse saajaga ühel aadressil. Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna kantud inimese surma korral matusekulude osaliseks kompenseerimiseks matuse korraldajale ehk isikule, kes kannab toimingutega seotud kulud.

Möödunud aastal maksti Luule Palmiste sõnul Jõgeva vallas sünnitoetuse esimene osa välja 37 juhul, ranitsatoetust sai 31 last ning matusetoetust maksti 60 korral.

Nii sünni- kui ka matusetoetuste puhul kehtivad uued määrad alates 2014. aasta 1. aprillist toimunud sündmustega seotud maksetele. Enne seda kuupäeva toimunud sündmustega seotud maksetele rakendatakse siiani kehtinud toetuste määrasid. “Enne 1. aprilli sündinud lapse eest saab toetust hetkel kehtiva määra järgi ka siis, kui taotlus esitatakse pärast 1. aprilli,” tõi Luule Palmiste näite.  

Hambaravitoetus kuni 20 eurot

Määruse jõustumise järel saavad Jõgeva valla täiskasvanud elanikud korra aastas taotleda vallalt hambaravitoetust, mille suuruseks on kuni 20 eurot. “Toetust saavad taotleda 18–63-aastased isikud, kellele ei laiene ravikindlustuse seaduse paragrahvi 63 lõikes 1 nimetatud täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitis. Tegemist on tööealiste isikutega, kellel ei ole töövõimetust, puuet jne,” selgitas Luule Palmiste.

Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Malle Koppa avaldas heameelt selle üle, et Jõgeva vald on viimase kümne aasta jooksul suutnud igal aastal toetuste määrasid tõsta ning et see on toimunud täielikus üksmeeles.

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus