Vallavolikogu nõustus riigihanke korraldamisega

 

Põltsamaa vallavolikogu veebruarikuu istungil oli arutlusel loa andmine riigihanke korraldamiseks, kus vallavolikogul tuli otsustada, kui suures mahus plaanitakse teha aastatel 2013-2015 Põltsamaa valla teede suvist hooldust.

Põltsamaa valla ehitusnõuniku Margi Eini sõnul kujuneb teehooldustööde rahaliseks mahuks nendel aastatel umbes 60 000 eurot. Seadus näeb ette, et kui teede hooldust kavandatakse suuremas summas kui 40 000 eurot, tuleb korraldada riigihange. Põltsamaa vallas kehtib määrus, kus on öeldud, et kui hankelepingu täitmise tähtaeg hõlmab mitut eelarveaastat, tuleb enne riigihanke korraldamise otsustamist küsida selleks luba Põltsamaa vallavolikogult. Ehitusnõuniku sõnul on hankedokumendid hetkel koostamisel ja ta loodab need järgmise nädala alguses valmis saada. Seejärel võib neid näha juba riigihangete registris.

See riigihange ei hõlma Põltsamaa valla teede kapitaalremonti, vaid teede korralist hooldust. Põltsamaa vallavolikogu andis kavandatava riigihanke läbiviimiseks nõusoleku.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus