Vallavolikogu lõpetas sihtasutuse tegevuse

Juunikuu Põltsamaa vallavolikogu istungil otsustasid volikogu liikmed sihtasutuse Põltsamaa lossi ja parkide arendus tegevuse lõpetada. Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaose sõnul on pikaajaline kogemus on näidanud, et see ei ole kuigi edukalt toiminud.


Sihtasutuse lõpetamise eelnõule lisatud seletuskirjas on välja toodud, et nii väikese eelarvega organisatsiooni üleval pidamine ei ole mõistlik ning antud tööd tehakse suures osas muu töö kõrvalt. Ürituste korraldamise rolli on sihtasutuselt üle võtnud Põltsamaa kultuurikeskus. Alarahastusest tekkinud pingete tõttu vahetus sihtasutuse juht kolme aasta jooksul viiel korral. Praegune juhtimismudel pigem hajutab vastutust. Linnusemüürid on jätkuvalt ohtlikus seisukorras ning taotlemata on jäänud mitmed toetused. Sihtasutuse nõukogu strateegilise planeerijana ei toimi ja selle tööga saaks hakkama juhatus.

Audiitorid on korduvalt viidanud, et sihtasutuse tegevus on suhteliselt läbipaistmatu. Põltsamaa linnavalitsus ja sihtasutus on aastate jooksul tellinud 40 projekti, mille elluviimiseks vahendeid pole olnud ega kavandatud. Projektide tellimine „igaks juhuks“ on ebamõistlik tegevus. Selgituses on öeldud, et sihtasutuse liikmetel puudub motivatsioon ja kirg Põltsamaa linnuse arendamiseks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus