Vallavolikogu kinnitas töötasude ja hüvitiste määrad

Põltsamaa vallavolikogu kinnitas detsembris toimunud istungil vallavalitsuse, vallavolikogu  ning vallavolikogu alaliste komisjonide liikmete istungitest osavõtu eest makstavate tasude suuruse. Põltsamaa vallavolikogu esimees Mati Kivi luges ette otsuse eelnõu, mille kohaselt tehti eelnõus ettepanek maksta  alates 1. jaanuarist 2014 Põltsamaa vallavalitsuse liikmetele vallavalitsuse tööst osavõtu eest 64 eurot kuus. Tasu makstakse tingimusel, et vallavalitsuse liige osaleb vähemalt pooltel kalendrikuu jooksul toimuvatel vallavalitsuse istungitel.

Mati Kivi luges ette ka eelnõu seletuskirja, mille kohaselt on volikogul õigus maksta volikogu liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest ning hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras. Volikogu esimehele või ühele aseesimehele töötasu või hüvitise määramine ning volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine on volikogu ainupädevuses. Eelnõus pakuti Põltsamaa vallavolikogu esimehe töötasuks 382 eurot kuus Volikogu liikmele oli eelnõus välja pakutud volikogu tööst osavõtu eest 6 eurot tunnis. Volikogu liikmele makstav tasu ei kehti volikogu esimehe kohta. Volikogu alatise komisjoni esimehele makstava tasu suuruseks oli välja pakutud 7 eurot tunnis. Komisjoni liikmele nähti eelnõus ette tasu komisjoni tööst osavõtu eest 6 eurot tunnis. Volikogu eestseisuse liikmele ja eestseisuse koosolekule osalema kutsutud vallavalitsuse teenistujale pakuti töötasu suuruseks koosolekust osavõtu eest 6 eurot tunnis. Loetletud hüvitiste ja töötasude määrad  vallavolikogu ka kinnitas.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus