Vallavolikogu kehtestas tasude määrad ning maksmise korra

Põltsamaa vallavolikogu liikmed kinnitasid vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava hüvitise suuruse ja korra. Vallavolikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ja volikogu esimehe ülesannete täitmise eest 1200 eurot kuus. Volikogu aseesimehele makstakse volikogu töö korraldamise eest tasu 750 eurot kuus. Volikogu komisjoni esimehele või tema äraolekul aseesimehele makstakse komisjoni töö juhtimise ja korraldamise eest tasu 250 eurot kuus. Volikogu liikmele makstakse volikogu istungi tööst osavõtmise eest tasu 15 eurot tunnis. Komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 15 eurot tunnis.

Vallavolikogu liige Lembit Paal tundis huvi, kas keegi Põltsamaa vallavolikogu liikmetest omab ülevaadet, kuidas on laekunud Põltsamaa piirkonnas ühinenud nelja omavalitsuse käesoleva aasta tulud, samuti prognoositavatest tuludest uues moodustunud vallas. Paal lausus, et kui vallavolikogu alustab kohe tasude suuruse ja nende väljamaksmise otsustamisega, kas ei teki siis oht, et mingid muud olulised tegevused jäävad nendeks tasudeks kavandatud summa arvelt tegemata või mõned arved maksmata. Eraettevõttes prognoositakse esmalt, kui palju tulu peaks saama ja alles siis vaadatakse, kui palju kulutada on võimalik.

Vallavolikogu esimees Andres Vään ütles, et täpset ülevaadet sellest, kui palju makstavad tasud kogusummana kulutusi toovad, ei ole ega ei saagi olla, sest ei ole teada, kui aktiivselt võtavad vallavolikogu liikmed osa volikogu istungitest ja komisjonide koosolekutest. Andres Vään ei näe ohtu, et mingid arved nende tasude tõttu maksmata jäävad. Vallavolikogu esimehe sõnul ei ole valla ametiasutuse sktruktuur ega tasude määrad n-ö kivisse raiutud, neid saab vajadusel muuta. Lembit Paal tegi ettepaneku nende tasude maksimisega oodata seni, kuni pole selge järgmise aasta Põltsamaa valla eelarve tulude pool. Paal usub, et ükski vallavolikogu liige, aseesimees ega esimees ei satu sellest majanduslikesse raskustesse, kui neid tasusid lähikuudel veel ei maksta. Vääni sõnul viivitas Põltsamaa vallavolikogu võrreldes mitmete teiste omavalitsuste volikogudega tasude kehtestamisega ja need hakkavad kehtima alles 2018. aasta 1. jaanuarist. Vallavolikogu liikmed kinnitasid häälteenamusega väljapakutud tasude määrad ja maksmise korra.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus