Vallavolikogu esimees Raivo Meitus: “Tuleb leida lahendusi, mitte otsida põhjendusi, miks mitte teha“

Jõgeva vallavolikogu esimehe Raivo Meituse hinnangul oli haldusreformi vaja. „Võib vaielda, kuidas seda läbi viidi ja mis oli selle eesmärk, aga ma arvan, et seda oli vaja ja kõik läheb paremaks,“ on Meitus positiivne. Ühinemine on läinud hästi. Suureks boonuseks on nüüd see, et kui väikses vallas tegeles üks ametnik mitme valdkonnaga, siis nüüd on ametnikel võimalik põhjalikumalt spetsialiseeruda teatud kindlale valdkonnale ja teenuste kvaliteet on kindlasti palju parem.


Omaette töövõiduks peab Meitus kaheksa kuu jooksul toimunud 12 volikogu istungit, millest viimane, kolmeteistkümnes, toimubki täna. „Oleme suutnud kõik määrused ja korrad vastu võtta õigel ajal, mõned üksikud väikese hilinemisega. Aga oleme haldussuutlikkust hoidnud,“ sõnab Meitus. Ka seda, et vallavolikogusse kuuluvad saadikud on igast valla piirkonnast, peab Meitus positiivseks, sest nii on saadikul võimalik oma piirkonna inimeste mured kiirelt volikogu lauale tuua. „Kiidan väga ka volikogu komisjonide tööd, kus toimuvad väga põhjalikud arutelud. Plussiks on siingi see, et komisjonide liikmed on valla erinevatest piirkondadest ja alati oskavad täpsemalt kaasa rääkida, kui miski puudutab just nende kodukohta. Siiski näeb Meitus veel seda, et palju keskendutakse isiklikele huvidele, kuid leiab, et suurem, ühine pilt hakkab tasapisi siiski kujunema. „Iga algus ongi raske ja  tuleviku eesmärk jääb kohati ehk igapäevatöö varju.

Minu nägemus on ka see, et kogu struktuur peaks asuma ühes kohas, seda kahel põhjusel – et ametnikud saaksid omavahel suhelda ka silmast silma, mitte arvutite teel ja et kodanikel oleks mugavam kesklinnas ühes paigas kõiki teenuseid kasutada. Praegu asub sotsiaalosakond Piiri tänaval. Samuti on minu jaoks väga oluline, et meil oleks igati väärikas ja kaasaegne volikogu istungite saal, mida saaks muudel aegadel kasutada erinevate koosolekute pidamiseks. Aeg on näidanud, et seda oleks väga vaja. Praegu toimuvad volikogu istungid Piiri tänava saalis, kus tingimused on ajale jalgu jäänud.

Jõgeva vallavolikogu iseloomustab tugev opositsioon. „Niipalju, kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid arvamusi. Mida rohkem erinevaid mõtteid ja uusi ideid, seda mitmekülgsemaks muutub meie vald. Eesmärk on meil kõigil ju üks –  meie valla areng“.

„Kutsun siinkohal nii valla ametnikke kui ka valla elanikke üles külastama aktiivsemalt meie vallas toimuvaid põnevaid sündmusi erinevates piirkondades. Olen ise saanud mitme meeldiva üllatuse osaliseks ja püüan osaleda niipalju, kui võimalik on. Iga sündmuse korraldamine on ju paras pingutus ja parim tunnustus on ikka see, kui kohale on tulnud palju huvilisi,“ kutsub Meitus üles.

Jõgevamaa vallavolikogu liikme Mihkel Kübara sõnul on kogu protsess olnud päris hea segadus, mida algselt ei osatud ette nähagi. Teisalt kinnitab ta, et ühinemine oli vajalik ja oleks pidanud juba varem toimuma.

Kui vaadata volikogu poolele, siis protsess poolaasta jooksul on läinud üle kivide ja kändude. Eelnõude maht ja ühinemise bürokraatlik pool, millega vallavolikogu ka igapäevaselt tegeleb,  on olnud ning on jätkuvalt üsna mahukas. „Isiklikult ma ei arvanud, et see nii valuliselt läheb,“ on Kübar kriitiline, kuid säilitab samas lootust, et kõik on paremuse poole liikumas.

Positiivse muudatusena selgitab Kübar üleüldist volikogude koosseisude mitmekesisust. Nüüd on sattunud erinevate valdkondade inimesi volikogudesse, mis tähendab, et on rohkem erinevaid arvamusi, mis on kogu piirkonnale kokkuvõttes kasulik.

Suhted Jõgeva vallavolikogus on mitmekülgsed, sest ka koosseisuline pilt on väga kirju – volikogus on erinevad parteid, valimisliidud. „Minul isiklikult on koalitsiooniga hea suhe, küll aga on hetki, kus koalitsioon võtab mõningaid meie ettepanekuid või märkusi liiga valuliselt,“ rõõmustab Kübar ning kinnitab, et kõik ideed ei ole kantud poliitilise kempluse vaimust, vaid eesmärgist mõni asi paremini ära teha. Kübar usub, et võluvõtmeks on ikka ja jälle koostöö, sest inimesed on erinevad ning protsess võtab lihtsalt natuke aega. Küll aga on täiesti võimalik, et koalitsioon ja opositsioon koos midagi head saavad korda saata.

Koostöö toimib reaalselt volikogu komisjonides, kus on rohkem otsest ja vahetut suhtlust. Volikogu saalis on rohkem poliitikat ning seega piirid opositsiooni ja koalitsiooni vahel selgemalt tunda. „Tundub, et praegu on koalitsioonil endal omavahelist pusimist vahel rohkemgi, aga omavahelises vestluses saab küll arutleda, kuhu ja mismoodi vald edasi läheb. Sisuliste ettepanekute vastuvõtmine koalitsioonis on hetkel veel pisut valuline, kuid küll see ajas paraneb,“ on Kübar optimistlik.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus