Vallavolikogu eraldas kohtus esindamiseks raha

Vooremaa veergudel on mitmel korral juttu olnud sellest, et Põltsamaa valla territooriumile Mõhkülasse, Rehe kinnistule, soovib eraettevõte Farm In Productions rajada õlikultuuride töötlemise tehase.


Selle tehase rajamisele on vastu paljud Mõhküla elanikud, kes on tehase rajamise plaani vaidlustanud kohtus. Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil rääkis Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson, et Põltsamaa vald peab olema esindatud kohtus Rehe kinnistu detailplaneeringu haldusasjas. Vallavanema sõnul on Rehe kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsus kohtus vaidlustatud. Et kohtuinstantsides oleks Põltsamaa valla poolsed argumendid hästi põhjendatud ja vald heal juriidilisel tasemel esindatud, selleks tegi Tõnson vallavolikogule ettepaneku kaasata kohtuvaidluses Põltsamaa valla abiliseks advokaadibüroo LINKLaw OÜ kohtuvaidlustes, mis Põltsamaa valda seoses Rehe kinnistu detailplaneeringu kehtestamisega ees ootavad. Vallavanem tegi ettepaneku eraldada selleks otstarbeks 2134 eurot. Volikogu nõustus nimetatud summa eraldama Põltsamaa valla käesoleva aasta reservfondist.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus