Vallavara võõrandamine

Neljapäevasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli juttu vee- ja kanalisatsioonitaristust, mis kuulus praeguseks tegevuse lõpetanud Põltsamaa Ametikoolile. Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kristi Klaos lausus, et Põltsamaa vallas on hetkeseisuga vee-ettevõtjaks Põltsamaa Vallavara OÜ, mille poolt esitati möödunud, 2017. aastal taotlus projekti „Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine” rahastamiseks sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus. Taotlus rahuldati. Selle otsuse tegemise hetkel kuulus endise ametikooli territooriumil paiknev vee- ja kanalisatsioonitaristu  haridus- ja teadusministeeriumile. Tänaseks on see üle antud Põltsamaa vallale. Selleks, et Põltsamaa Vallavara saaks taristuga tegelema hakata, tuleks see vallavarale üle anda. Kristi Klaos tegi ettepaneku anda kaks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rajatistega kinnisasja üle Põltsamaa Vallavara OÜle. Kui endise ametikooli territooriumil paikneva taristu projekt lõpetatud saab, on see plaanis omakorda üle anda Põltsamaa Varahaldus OÜle. Vallavolikogu liikmed toetasid Kristi Klaose ettepanekut. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus