Vallavanema umbusaldus läks lõplikult käiku

Möödunud aasta viimasel volikogu istungil Mustvee vallavanemale Jüri Morozovile esitatud umbusaldusavaldus võttis lõpliku pöörde: nii otsustas vallavolikogu neljapäevasel istungil, et Jüri Morozov peab oma ametikoha loovutama.


Nüüd juba endist vallavanemat ja umbusaldust tuli kuulama ja jälgima saalitäis inimesi, kelle silmist peegeldus segadust ja rahulolematust, kui viimased hääled kokku loeti. Kuid sellest hoolimata jäi endine vallavanem rahulikuks. Küll aga leidis ta, et tegemist oli otsitud põhjustega ning kui volikogu ei tee otsust, et töötatakse ühtse ja kindla meeskonnaga, kelle eesmärk on valla areng, ootab ka vallavanema asendajat ees samasugune saatus.

Jääb selgusetuks, miks on Mustvee vallavolikogu otsustanud valida omavahelise kemplemise ja sõnasõja selle asemel, et valla arengut edasi viia ning ühtses töörahus endale pandud ülesandeid täita. Selle asemel on alates suvest iga paari kuu tagant otsustatud vallavanema tooli kõigutada. Kuni see viimaks lõplikult kõikuma lõi.

Mis saab edasi ning kas Morozovi lahkumine tähendab töörahu ka volikogu saalis, näitab aeg. Vastasel juhul muutub olukord lausa koomiliseks. Millal selgub uus vallavanem, on samuti selgusetu. On vaid teada, et asendaja valimine tehti selgeks napilt enne volikogu algust ning istungil võetud pausil pandi paika asendaja. Kas selline asjaajamise viis toob rahu või töökuse tagasi, on küll küsitav.

blog comments powered by Disqus