Vallavalitsus juhtis majandusministri tähelepanu halvenenud bussikorraldusele

Põltsamaa vallavalitsus saatis majandus- ja taristuminister Taavi Aasale pöördumise, milles juhib tähelepanu halvenenud ühistranspordikorraldusele Põltsamaal.


„Põltsamaa valda katab küll tihe teede võrk ja seda läbivad Tallinna-Tartu ja Jõgeva-Viljandi maanteed, kuid siinne bussiliiklus on muutunud järjest ebakindlamaks,“ ütles Põltsamaa vallavanem Margus Möldri.

Viimastel aastatel on oluliselt kärbitud Põltsamaa linna sisse sõitvate busside arvu. Paljud Tallinna-Tartu suunal liikuvad bussid peatuvad küll Puhu ristis, kuid peatusse jõudmiseks tuleb mõnel Põltsamaal elaval inimesel kõndida üle poole tunni. Lisaks peab inimene Tallinna suunas sõitvale bussile jõudmiseks ületama Eesti ühe tihedama liiklusega Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee.

„Maanteeametil on plaanis ümber projekteerida Põltsamaa linna ümbersõit, mis viib ristmiku linnast veel 600 meetrit kaugemale. Liiklusohutuse tagamiseks on see mõistlik, kuid see ei toeta ühistranspordi kasutamist,“ ütles Möldri.

Halvenenud on bussiühendus ka Puurmaniga.

Eelmise kümnendi lõpul valmis Puurmani viadukt, millele rajati kaks bussipeatust nimetusega Puurmani sild. Peatustega sooviti parandada Puurmani aleviku ja selle lähiümbruse elanike liikumisvõimalusi mõlemal suunal. Kui enne viadukti valmimist läbis Puurmani alevikku iga kahe tunni järelt vähemalt üks kaugliin, siis Puurmani silla peatus täiendavaid liine liiklemiseks ei lisanud. Tänaseks on tekkinud olukord, kus Puurmani alevikku läbib vaid üks kaugliin, mis väljub Tallinnast kell 23.00 ja peatub Puurmanis kell 1.10 öösel.

Põltsamaa vallavalitsus palub ministril vaadata üle praegune ühistranspordikorraldus ja luua tingimused selleks, et ka Põltsamaa linnas ja vallas oleks võimalik kasutada ühistransporti. „Soovime, et maakondadevahelised liinid peatuksid lisaks Puhu ristile ka linna bussijaamas ning Puurmani juurde rajatud peatustes,“ ütles Möldri.

Mugav bussiühendus võimaldab elanikel kasutada mitmekesisemaid teenused väljaspool Põltsamaa valda, vähendada isiklike sõiduautode kasutamist ja vähendada elanikkonna väljarännet. Samuti soodustab see kohaliku ettevõtluse arengut.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus