Vallajuhid vestlesid Luua kandi rahvaga

Esmaspäeval sõitis Jõgeva vallavanem Aare Olgo ja kolm abivallavanemat Luua kanti, et tutvuda sealsete elanike probleemidega.


Kohale tulnud paarkümmend inimest tundsid rõõmu uuest jalgteest, mida kohalikud usinalt kasutavad. Seevastu tunti huvi tänavavalgustuse, Luua raamatukogu rahastamise ja teede küsimuses, seal hulgas ka kergliiklusteede hoolduse kohta. Palamuse vabatahtlikud päästjad panid vallajuhtidele südamele, et Ehavere silla juures asuv hüdrant ei aita päästjatel vett saada ning seetõttu tuleb sellele tähelepanu juhtida.

Arutati ka soojamajanduse ning reedese ühistranspordi teemadel. Kui praegu on reedene buss liiga väike nii külaelanike kui ka metsanduskooli õpilaste teenindamiseks, siis lubas kool ühendust võtta Jõgevamaa ühistranspordikeskusega. Kuid räägiti ka kaasava eelarve teemadel, kus väiksematel kohtadel pole võiduks nii palju hääli saada kui suuremal linnal.

Kohtumise lõpus ootas vallajuhte aga üllatus. Nimelt tänasid Luua külaselts ja metsanduskool vallavalitsust Luua jalgtee rajamise eest, mis võimaldab elanikel turvaliselt liikuda ning ühendanud kaks külaotsa.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus