Vallajuhid kohtusid Laiuse rahvaga

Teisipäeva õhtul käisid vallavanem Aare Olgo, abivallavanemad Arvo Sakjas, Viktor Svjatõšev ja Mati Kepp ning valla avalike suhete spetsialistid Laiuse kandi elanikega kohtumas.

Kõigepealt tutvustas vallavanem Olgo uut valda arvudes ning oma meeskonda. Vallavanema sõnul oli kohtumine vajalik, et teada saada, millised on Laiuse piirkonna rahva rõõmud-mured.

Juttu tuli Laiuse lagunevast seltsimajast, külavanema ja kogukonnakogude statuudist, mittetulundusühingutest ja eestvedajate tunnustamisest ning tasustamisest. Vallajuhid tundsid huvi Laiuse koguduse tegevuse vastu ning õpetajaid huvitas kooli ja lasteaia kordategemine.

Valla juhtkond kuulas huviga, millised olid tundunud eelmise vallavalitsuse praktikad ja kavad Laiusel. Eraldi küsimusi esitati konkreetsete teede ja Laiuse vee kvaliteedi kohta.

Juhtidel tuli aru anda Jõgeva valla arengukava koostamise teemal. Selleteemalisele kriitikale  vastates tõdes Olgo, et on pärast tutvumist teiste valdade arengukavadega veidi rahulikum. „Mitte et meie oma ei võiks parem olla, aga teistel on need suhteliselt samasugused,“ nentis ta. Tõenäoliselt tuleb see ja tegevuskava järgmisel kevadel uuesti avada, kui selgub, millised on valla tulud ja kulud.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus