Vallad sulgevad mänguväljakuid

Mustvee vald koostas kriisiolukorra juhised, mida asuti levitama kõikvõimalikes valla infokanalites ja käidavamates kohtades.


„Täiendame ja postitame infot pidevalt kodulehele ja Facebooki,“ ütles valla avalike suhete spetsialist Krista Pint. Samuti kinnitas ta, et õppetöö haridusasutustes jätkub koduõppel edukalt ning sotsiaalvaldkonnas on olukord kontrolli all. „Suuri kogunemisi täheldatud ei ole.“
Jõgeva vallavanema Aare Olgo sõnul paigaldati Jõgeva kettagolfi väljakule, rulaparki ja staadionile teated, et rajatised on suletud. Mänguväljakud ümbritsetakse lintidega.
Valla allasutuste juhid ja vallaametnikud kontrollivad, et spordirajatisi ja mänguväljakuid ei kasutataks. Kontrollib ka politsei, aga vallavalitsuse panus aitab seda tõhustada. Sotsiaaltöötajaid mänguväljakute kontrollimisse kaasatud pole. Nende koormus on niigi suur.
Põltsamaa valla mänguväljakutel on nähtud noori mängimas jalgpalli ja korvpalli. „Tegeleme teavitustööga, et see lõpetataks,“ kinnitas Raivo Suni vallavalitsusest. Meditsiinisüsteemis on Põltsamaal rahulik.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus