Vallad korrastavad haridusvõrku

Jõgevamaa haridusvõrgus toimub lähiajal mitmeid muudatusi. Kui üldiselt tehakse neid n-ö kahandavas suunas, siis Siimusti Lasteaed-Algkool on plaanis neljaklassilisest kuueklassiliseks kasvatada. Tänavu sügisel avatakse seal viies, tuleval sügisel aga ka kuues klass.

Siimusti algkooli kuueklassiliseks muutmise otsuse võttis Jõgeva vallavolikogu vastu oma veebruarikuu istungil.

„Kooli kuueklassiliseks muutmine oli lapsevanemate soov,” ütles Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk. „Seda on ammu tahetud, ent varem ruumid seda ei võimaldanud. Koolihoonet möödunud aastal ümber ehitades ja remontides aga juba arvestati kuueklassilise algkooli vajadustega.”

Kui enamik Eesti koole seisab praegu silmitsi laste arvu vähenemisega piirkonnas, siis 52 õpilasega Siimusti koolil Aivar Koka sõnul seda muret pole. Sama kinnitas Siimusti Lasteaed-Algkooli juhataja Kaja Reiman.</p>

„Meie analüüsid näitavad, et lapsi jätkub meil veel kauaks,” ütles Kaja Reiman. „Siimusti on paik, kuhu noored pered meelsasti elamispinna soetavad, sest kortermajad on meil heas korras ja neid haldavad tugevad korteriühistud, kes suudavad kommunaalkulud mõistlikkuse piires hoida. Kui on noori peresid, siis on aga ka lapsi.”

Selleks, et sügisel viies klass avada, tuleb koolil juhataja sõnul ainult üks klassiõpetaja juurde võtta. Ka kõigi kooli praeguste õpetajate kvalifikatsioon lubab neil õpetada vähemalt kuuenda klassini.

„Meie õpetajad on kooli edasiarenemisest väga huvitatud, sest see annab neile palju uusi väljundeid,” ütles Kaja Reiman. „Tuleb juurde konkursse ja olümpiaade, millel õpilastega osaleda saab. Ka muusikaõpetaja Ingrid Orgulas saab muusikahuviliste lastega kauem töötada.”

Kodu lähedal turvalisem

Siimusti Lasteaed-Algkooli hoolekogu esimehe Karmen Allevi sõnul viidi kooli lastevanemate hulgas möödunud sügisel läbi küsitlus, mille üks punkt käsitles ka kooli muutmist kuueklassiliseks. See idee leidis poolehoidu, sest paljude vanemate meelest on viienda klassi laps veel natuke liiga väike, et bussidega linna vahet seigelda. Kodulähedases koolis on ikka turvalisem.

„Seda hirmu meil küll ei ole, et Siimusti kooli õpetajad viienda ja kuuenda klassi laste õpetamisega hakkama ei saa,” ütles Karmen Allev. „Eriti heal järjel on selles koolis aga huvitegevus: lapsed saavad kaasa lüüa kunsti-, muusika-, tantsu-, arvuti- ja spordiringides ning teha näitemängu.”

Karmen Allevi sõnul olid neljanda klassi lastevanemate koosolekul algul umbes pooled vanemad seda meelt, et jätaksid oma lapse Siimusti kooli, kui seal viies klass avatakse, lõpuks kaldusid selle otsuse poole aga ka ülejäänud. Samas pole ju kellelgi keeldu oma last Jõgevale kooli viia, kui vanemad arvavad, et tal seal parem on.

Senini on Siimusti algkoolis neljanda klassi lõpetanud lapsed enamasti Jõgeva Ühisgümnaasiumi läinud: Jõgeva Gümnaasiumis on viiendad klassid enamasti nii täis olnud, et Siimusti lapsed pole sinna lihtsalt mahtunud.

„Eks see meid muidugi natuke kurvastab, et Siimusti lapsed meie kooli nüüd kaks aastat hiljem tulevad, aga vanemate soov oma lapsi kauem kodu lähedal koolitada on mõistetav,” ütles Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit. „Samas on teada, et Saduküla Põhikool muudetakse sügisest algkooliks. Nii et meie oleme valmis sealseid vanemaid õpilasi vastu võtma. Iseasi, kui Puurmani vald koolibussi nii käima paneb, et õpilastel on mugavam Puurmani Gümnaasiumis käima hakata.”

Ühtse juhtimise alla</font />

Jõgeva valla haridusvõrku ootab tänavu veel teinegi ümberkorraldus: pärast 2009./2010. aasta õppeperioodi lõppu liidetakse omavahel Laiuse põhikool ja Laiuse lasteaed. Sellegi otsuse võttis volikogu vastu oma veebruarikuisel istungil. Kooli ja lasteaia ühtse juhtimise alla koondamisega loodetakse saavutada mõningast majanduslikku kokkuhoidu.

„Laiuse Lasteaed ongi tegelikult viimane iseseisev lasteaed vallas, teised on juba koolidega ühendatud,” ütles vallavolikogu esimees Aivar Kokk. „Kas kool ja lasteaed jäävadki eraldi majadesse või kolivad tulevikus ühte hoonesse kokku, see jääb juba kohalike inimeste otsustada.”

Laiuse Põhikooli direktori Arvo Sakjase sõnul annakski kooli ja lasteaia ühendamine suurema efekti just siis, kui kaks asutust koolimajja kokku koliksid. Vaba ruumi selleks oleks: kui klassid ümber paigutada, saaks alumise korruse lasteaia tarvis jätta. Iseasi, et kooliruumide lasteaiale sobivaks muutmine nõuaks investeeringuid nii 600-700 tuhande krooni ulatuses.

Peale Jõgeva valla teevad oma haridusvõrgus ümberkorraldusi ka Puurmani ja Kasepää vald. Puurmani vallavolikogu võttis vastu otsuse muuta Saduküla Põhikool neljaklassiliseks algkooliks ning liita sellega Puurmani lasteaia Siilipesa Saduküla rühm. Tekkiv lasteaed-algkool hakkab tegutsema koolihoones: ka lasteaiarühm kolitakse selle praegusest asukohast, ühest Saduküla aleviku kortermajast koolimajja.

„Põhikool majandaks end riigi poolt eraldatava pearahaga normaalselt ära siis, kui seal oleks sadakond õpilast, hädapärast veel siis, kui seitse-kaheksakümmend. Sadukülas on praegu aga ainult nelikümmend õpilast,” ütles Puurmani vallavanem Rauno Kuus. „Ehkki Saduküla kooli lõpetajad on senini üldjuhul Jõgeva gümnaasiumidesse läinud, püüame transpordikorralduse ja selgitustööga mõjutada vanemaid lapsi oma vallas tegutsevasse Puurmani Gümnaasiumi panema. Eriti kasulik oleks väiksemas koolis ja väiksemas klassikollektiivis õppimise võimalus neile lastele, kes lihtsustatud õppekava järgi õpivad. Et aga Puurmani ja Jõgevale on Sadukülast enam-vähem ühepalju maad, siis võib arvata, et osa vanemaid ja lapsi otsustavad siiski Jõgeva koolide kasuks.”

Peipsi äärses väikeses Kasepää vallas pole aga tänavu sügisest enam ühtegi kooli, sest praegune lasteaed-algkool muudetakse lasteaiaks. Kooliosas on seal praegu ainult kuus last ning sügisest jääks neid veel vähemaks. Nii et kohapeal koolitamise asemel on mõttekam nad Mustveesse saata.

„Tänu kooliosa sulgemisele saame lasteaias sõimerühma avada ja sinna on meil tulemas tervelt kuusteist last,” ütles Kasepää vallavanem Jüri Vooder. „Kahes olemasolevas rühmas, millest üks on eesti- ja teine venekeelne, on lapsi 35.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus