Valla ja ühenduste koostööst

Koolituspäeva korraldas üle-eestiline liikumine Kodukant ning selle viisid läbi Ivi Proos ja Mai Kolnes. Läbi Avatud Eesti Fondi korraldatakse Eestis vastavasisulisi koolitusi Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi toetusel. Tutvustatakse erinevaid praktikas toimivaid koostöövorme, keskendutakse kõige enam probleeme tekitavatele olukordadele koostöö arendamisel ning nende lahendamise võimalustele.

Sedakorda vaeti ühenduste ja omavalitsuse koostöövõimalusi Põltsamaa vallas. Osalejaid oli Võisiku-Kundrussaare külaseltsist Ewa, Lustivere külaseltsist, Adavere Mõisaseltsist ning Kamari Haridusseltsist koos vallavanema Toivo Tõnsoni, vallavolikogu esimehe Liia Lusti ning vallavalitsuse arendusnõuniku Karro Külanurmega.

Kokkutulnutele tutvustati neljas erinevas Eestimaa vallas läbi viidud uuringuid, mille põhjal võeti arutuse alla koostöövõimalused Põltsamaa vallas. Kaaluti, mis võiks koostöö tegemisel kõige suuremateks takistusteks kujuneda, milline on valla sotsiaalne kapital ning kuidas muuta valda tugevamaks.

Rühmatöös vaetigi põhjalikumalt, mismoodi võiks vallas edaspidi ühenduste ja omavalitsuse koostöö välja kujuneda, kuidas erinevaid sihtrühmi kaasata ning koostati võimalik tegevuskava omavaheliseks koostööks.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus