Valitsuskoalitsiooni juhterakonna isepäisus jätab inimese kaitseta

Rahvaliidu volikogu avaldus

Valitsuskoalitsioonis puuduvad koostöö- ja meeskonnavaim. Üha enam asendavad seda peaministri ja juhterakonna soolod, partnerid on asetumas statistide rolli.

Rahvaliidu volikogule on vastuvõetamatu valitsusliidu hoolimatu suhtumine Eesti inimeste turvatundesse. Samas, kui Reformierakond eesotsas peaministriga räägib sellest, kuidas valitsuse juhtimisel elu Eestis aina paremaks läheb, näitab tegelikkus hoopis vastutustundetut suhtumist inimeste toimetulekusse, tervisesse ja töövõimalustesse.

Lisaks sellele, et 2008. aasta alguses on toimunud inimesi ?okeeriv hinnatõus, tuleb Reformierakond ka sotsiaalvaldkonnas välja järjest uute kindlusetust süvendavate algatustega. Ebakindlust suurendavad nii haiglaravipäevade vähendamine kui ka katse muuta töösuhteid reguleerivat seadusandlust üksnes tööandjate huvides.

Töölepinguseaduses vajavad reguleerimist mõnedki viimaste aastate arengust maha jäänud sätted, kuid töösuhete muutmine peab tuginema laiapõhjalisele arutelule. Rahvaliidule jääb arusaamatuks, miks on vaja kiirustades rikkuda tasakaalu tööandja ja töövõtja suhetes. Rahvaliit peab lubamatuks, et tööjõuturu “paindlikumaks muutmise? sildi all tuuakse ohvriks inimese kindlustunne homse ees.

Valimiskampaaniates näitab Reformierakond end pere- ja lastekeskse erakonnana, kuid kahjuks on see jäänud üksnes valimisprojektiks. Rahvaliit on veendunud, et kindlustunde loomine eeldab terviklikku lähenemist inimeste vajadustele.

Rahvaliit on programmis “Hooliv Eesti” pakkunud nii tööandjate kui ka töövõtjate ootustele vastava partnerlusmudeli. Väheneva tööjõuga riigis, kus arengu peamiseks väljakutseks on üleminek teadmispõhilisele majandusele, on väärtuste loomine võimalik vaid tööandjate ja töövõtjate tasakaalustatud koostöös.

blog comments powered by Disqus