Valitsuse tugi omavalitsustele

Riigihalduse ministri Jaak Aava ettepanekul eraldab vabariigi valitsus seoses pandeemiaga kohalikele omavalitsustele riigi lisaeelarvest 130 miljonit eurot. Rahaga püütakse leevendada koroonaviirusest tingitud kriisi tagajärgi ja turgutada majandust. Sellest summast on 30 miljonit mõeldud kriisimõjude kompensatsiooniks, 70 miljonit uuteks investeeringuteks ning 30 miljonit kohalike teede hoiuks.


Täpne rahasumma, mis jõuab ka Jõgevamaa kolme omavalitsuseni, pole veel teada, kuid raha eraldamise põhialused küll. Igale kohalikule omavalitsusele antakse baasrahana 80 000 eurot (alla 4000 elanikuga üksustele 40 000 eurot) ning ülejäänud toetusraha jaotatakse proportsionaalselt vastavalt elanike arvule. Nii peaks Jõgeva vald saama kõigi meetmete summana toetust suurusjärgus 1–1,5 miljonit eurot.
Tegemist on vajaliku abinõuga, mis võimaldab omavalitsustel eriolukorrast ja kriisist tingitud tagasilööke pehmendada ning majanduslanguse negatiivseid mõjusid leevendada. Samas ei oska praegu veel keegi öelda, kas eraldatavat raha on piisavalt, et tekkinud olukorrast stabiilsena väljuda.
Ennustatakse sedagi, et omavalitsuste rahakotile hakkab eriolukord ja majanduskriis tegelikku mõju avaldama nihkega, alles sügise poole, kui ühel heal päeval kohaliku omavalitsuse peamine sissetulek, üksikisiku tulumaks oluliselt väheneb. Võimalik, et just praegune vabariigi valitsuse otsus suudab seda langust ennetada või pehmendada.

blog comments powered by Disqus