Valitsuse otsus tõi Palale pahameelt, Tabiverre aga rõõmu

Kas Pala vallavolikogu otsustab sundliitmise otsuse vaidlustamise, selgub järgmisel volikogu istungil. Tabivere valla jaoks on sundliitmisotsus aga kergendus.

Pala vallavolikogu esimees Ene Toom märkis, et neljapäeval peetud vallavolikogu istungil otsustati moodustada komisjon kohalike omalitsuste valimiste läbiviimiseks. “Tegime seda arvestusega, et valime saadikuid Pala valla volikogusse. Otsustasime valida seitsmeliikmelise vallavolikogu. Komisjoni esimeheks sai vallasekretär Maire Kasvandik.

Pärast istungit saime teada valitsuse seisukoha, et meie valda ja Kallaste linna kavatsetakse sundliita Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vallaga. See on ebameeldiv uudis. Arutame teemat järgmisel vallavolikogul istungil. Siis otsustame, kas pöördume sundliitmist käsitleva otsuse tühistamiseks kohtusse,” ütles Toom.

“Valitsuse seisukoht Pala valla tuleviku küsimuses oli ootuspärane. Jään varemgi välja öeldud arvamuse juurde, et sundliitmine pärsib Pala valla arengut. Kahju, et otsustajad ei arvestanud üldse rahvaküsitluse tulemustega. See võib vähendada inimeste motiivi osaleda ka edaspidistel rahvaküsitlustel, mis ühes või teises paigas korraldatakse,” ütles Jõgeva maavanem Viktor Svjatõsev.

“See on väga hea uudis. Meie tõmbekeskuseks ongi olnud Tartu,” ütles Tabivere vallavolikogu esimees Sirje Simmo, kommenteerides valitsuse otsust liita Tabivere vald Tartu vallaga.

“Usutavasti muutub nüüd ka maakonna piir. On loogiline, et asudes Tartu vallas, kuulub senine Tabivere vald ka Tartumaale.”

“Kohtusse me kindlasti ei pöördu. Tartu ja Tabivere vallal on pikka aega olnud mitmekülgsed koostöösuhted. Meid ühendab Saadjärv. Nüüd hakkab areng toimuma ühtses omavalitsuses. Kindlasti tuleb see kasuks ka turismiketile, mille moodustavad Eesti Rahva Muuseum, Jääaja Keskus, Elistvere loomapark ja Vudila mängumaa,” märkis Tartu vallavanem Aivar Soop.

Laeva vallavanem Aare Olgo suhtub Tabivere valla ühendamisse Laeva vallaga skeptilisemalt. “Meil olid välja töötatud plaanid ja arengusuunad, kuidas koos edasi minna. Praegusele Laeva valla elanikule ei anna Tabivere liitmine lisaväärtust, pigem muudab kohapealse olukorra keerulisemaks.”

Valitsus kinnitas neljapäevasel istungil haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mille järgi viiakse omavalitsuste ühendamised lõpuni 12 varasemalt tehtud ettepaneku järgi. Tabivere vald Jõgevamaal ühendatakse Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu vallaga ning uue omavalitsuse nimeks saab Tartu vald. Kallaste linn ja Pala vald ühendatakse Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara vallaga, uue omavalitsuse nimeks saab Peipsiääre vald.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus