Valitsus tõstis õpetajate palkade alammäärasid

Tagasiulatuvalt alates tänavu 1. jaanuarist on nooremõpetaja palga alammäär 6600 krooni, mis on 1250 krooni enam kui 2003. aastal. Pedagoogi palga alammäär tõuseb 5710 kroonilt 7000 kroonini, vanemõpetajal 6490 kroonilt 8000 kroonini ning pedagoog-metoodikul 7870 kroonilt 9700 kroonini. Õpetajate palga alammäärad on kokku lepitud valitsuse ja teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni (TALO) vahelistel läbirääkimistel. Õpetajate palgad tõusevad vähemalt eelnõus ette nähtud alammäärade tasemele ka nendes omavalitsustes, kus vaatamata riigieelarvest eraldatud lisarahale ei ole õpetajate palka tõstetud alates 2003. aastast. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus