Valitsus toetas puuetega laste toetuste tõstmist

Eelnõu järgi hakkab keskmise puudega lapse toetus olema praeguse 860 krooni asemel 1080 krooni kuus. Raske ja sügava puudega lapse toetus tõuseb 1260 kroonini kuus, praegu on see 1020 krooni. Eelnõu tõstab toetusi puudega lastele ligikaudu 25 protsenti. Seadusemuudatus suurendab puudega lapsega perede võimalusi katta puudest tulenevaid lisakulusid, nagu abivahendite soetamine, rehabilitatsioon, ravimid ja eritransport. Seadust on kavas rakendada tuleva aasta 1. jaanuarist. Eelnõu seadusena rakendamine nõuab järgmise aasta riigieelarvest 15 miljonit lisakrooni. Summa arvutamisel on aluseks võetud, et keskmise puudega lapsi on 1812 ning raske ja sügava puudega lapsi kokku 3490, kellele makstakse toetust iga kuu. Puuetega laste toetused muutusid viimati 2002. aastal. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus