Valitsus toetas Iraagi missiooni pikendamist

Eelnõu kohaselt pikendatakse Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu (suurusega kuni 40 kaitseväelast) kasutamise tähtaega kuni ühe aasta võrra selle aasta 31. detsembrist alates, mil lõpeb praegu missioonil viibimist lubav riigikogu mandaat. Olukord Iraagis ei ole tänaseks stabiliseerunud sel määral, et koalitsioonivägede väljatoomine oleks lähiajal mõeldav, põhjendas valitsus otsust. Praegu viibib missioonil Iraagis 34-liikmeline kergejalaväerühm ESTPLA-11, neli staabiohvitseri ning üks staabiohvitser Iraagis paikneva NATO väljaõppemissiooni koosseisus. Iraagi vahevalitsus on Eestile nagu ka mitmetele teistele koalitsiooni panustavaile riikidele esitanud palve pikendada missiooniüksuste viibimist Iraagis. Eesti kaitseväe üksuste missioonieelsed ning missioonil viibimisega seotud kulud kaetakse osaliselt kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest. Järgmise aasta eelarves on kaitseväe missiooni tarbeks Iraagis ette nähtud ligi 24 miljonit krooni. Esmaspäeval lükkas koalitsiooninõukogu edasi otsustamise Eesti kaitseväelaste missiooni pikendamise kohta, viidates soovile oodata ÜRO seisukohta. Teisipäeval pikendas ÜRO Julgeolekunõukogu ühehäälselt aasta võrra tuleva aasta detsembrini USA juhitavate vägede mandaati Iraagis. Riigikogu Rahvaliidu fraktsioon teatas neljapäeval enne valitsuse istungi algust, et toetab Iraagi missiooni pikendamist aasta võrra. Fraktsiooni esimees Jaanus Männik ütles BNS-ile, et fraktsioon lähtus ÜRO mandaadist. Ta avaldas lootust, et aasta pärast pole põhjust missiooni enam pikendada. Eesti kaitseväelased osalevad Iraagis missioonil 2003. aasta juunist. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus