Valitsus täiendas erandeid välismaalaste kohta, kes tohivad Eestisse siseneda

Valitsus kooskõlastas erinevates korraldustes nimetatud erandid välismaalaste kohta, kes tohivad
Eestisse sisenemiseks riigipiiri ületada. Ühtlasi laiendati nimetatud erandi alla kuuluvate välismaalaste ringi.
Sätestati, et riigipiiri tohivad lisaks kehtestatud eranditele ületada haigusnähtudeta välismaalased, kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega.
Rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimestest tohivad riiki siseneda rahvusvahelist transpordivahendit teenindava meeskonna- ja laevapereliikmed ning transpordivahendil remondi-, garantii või hooldustööde teostajad.
Eestisse tohivad tulla välismaalased, kes on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega.
Samuti inimesed kelle Eestisse saabumine on seotud siinse ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks. Nimetatud meetmed kehtivad kuni korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust
hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel. 

Täpsemalt kiideti valitsuses heaks 15. märtsi 2020. aasta korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine.Valitsus täiendas erandeid välismaalaste kohta, kes tohivad Eestisse siseneda

blog comments powered by Disqus