Valitsus saavutas põhimõttelise kokkuleppe riigi eelarvestrateegias

Eelarvestrateegia ning järgmise aasta eelarve eelnõu on valitsuse istungi päevakorras sellel neljapäeval.


Peaminister Jüri Ratase sõnul on oluline, et järgnevate aastate eelarve planeerimisel peetaks silmas riigi pikaajalisi huvisid ja majanduse head olukorda. „Eelarve kasvab jätkusuutlikult ning nii sügisel kui ka järgnevatel aastatel vaatame kindlasti üle riigieelarve vajadused ja võimalused. Oluline on panustada just prioriteetsetesse tegevustesse,” sõnas peaminister.

„Tähtis on, et valitsus otsustas suurendada pensionäride maksuvaba tulu 50 euro võrra kuus. Erakorralist pensionitõusu arutab valitsus edasi sügisel. Üheks selle rahastamise allikaks saab teise pensionisamba reform. Valitsus peab prioriteediks ätkuvaid investeeringuid kaitsekuludesse.

Samuti oleme kokku leppinud teaduse rahastamise kasvus, et hoida selle osakaalu sisemajanduse kogutoodangust,“ lisas Ratas.

Valitsus otsustas, et pensionäride maksuvaba tulu suureneb 50 euro võrra kuus, et parandada pensioniealiste huvi tööturul osaleda. Järgnevatel aastatel jätkub ka tavapärane pensionide tõus. Prognoosi järgi tõuseb 44-aastase staažiga inimese esimese samba keskmine vanaduspension nelja aastaga 115 euro võrra ehk 24 protsenti, jõudes 2023. aastaks 598 euroni.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus