Valitsus saatis 2010. aasta riigieelarveseaduse eelnõu Riigikokku

Valitsus saatis Riigikokku 2010. aasta riigieelarveseaduse eelnõu, mille kohaselt on riigi tuleva aasta kulude maht 89,6 ja tulude maht 84 miljardit krooni. Valitsussektori tuleva aasta eelarve on planeeritud 3-protsendises puudujäägis SKP-st, teatas rahandusministeerium.

2010. aasta riigieelarves on kulusid planeeritud 89,6 miljardit krooni, mis on samaväärne 2009. aastaga.

2010. aasta riigieelarves on planeeritud investeeringuid ca 10 miljardit ja välisvahendite kasutamist 14,5 miljardi krooni ulatuses.

Tegevuskulude maht ja osakaal kogu riigieelarve kuludest kahaneb 2010. aastal märkimisväärselt.

2010. aasta riigieelarves on tulusid planeeritud 84 miljardit krooni, mis on 2009. aastaga võrreldes ca 2 miljardi krooni jagu vähem. Enim väheneb mittemaksuliste tulude osakaal nagu tulud varade müügist ja omanikutuludest. Maksutulude mahu vähenemist kompenseerivad alkoholiaktsiisi määra 10-protsendine tõus alates 2010. aasta ning tubakaaktsiisi määra 20-protsendine tõus 2011. aasta algusest. Aktsiisimäärade tõstmise tekkepõhine mõju eelarvele on ca 730 miljonit krooni.

Eesti täidab Maastrichti hinnastabiilsuse kriteeriumi ilmselt käesoleva aasta novembris, mil Eesti viimase 12 kuu harmoniseeritud tarbijahinnaindeksi tõus jääb alla 1,5 protsendipunkti, mis on kriteeriumi referentsväärtuse miinimumtase. 2010. aasta riigieelarve kavandatav tekkepõhine puudujääk on 5,2 miljardit krooni ja valitsussektori puudujääk 3 protsenti SKP-st ehk 6,2 miljardit krooni.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus