Valitsus lubas eurole üleminekul korrigeerida trahve

Valitsuskabinet nõustus põhimõttega, et juriidilistele isikutele kehtestatakse 1. juulist 2006 kuni 2007. aasta lõpuni riigilõivusoodustus äriühingu aktsia- või osakapitali Eesti kroonidest eurodesse konverteerimise muudatuse äriregistrisse kandmisel, teatas BNS-ile rahandusministeeriumi pressiesindaja. Valitsus ei toetanud ettepanekut lubada raamatupidamiskohuslastel koostada eurodes majandusaasta- ja vahearuandeid juba enne euro ametliku kasutuselevõtu kuupäeva. Rahandusminister Aivar Sõerd kinnitas valitsuskabineti nõupidamisel, et Eesti püsib Euroopa Liidu ühisrahale eurole ülemineku ettevalmistuste ajagraafikus. “Septembris heaks kiidetud europlaani esimese versiooni täiendamiseks ja lahtistele küsimustele lahenduste leidmiseks on asjatundjate komisjoni poolt loodud töögrupid tublit tööd teinud,” märkis Sõerd. Ministri sõnul on kõik ettevalmistused euro kasutusele võtmiseks edenemas plaanipäraselt ning ettevalmistustööde olulisusest on teavitatud ka erasektorit,” teatas BNS-ile rahandusministeeriumi pressiesindaja. Sõerd lisas, et kuigi eurole ülemineku lõplik otsus langetatakse tõenäoliselt alles järgmise aasta suvel või sügisel, tuleb Eestil kindlasti jätkata euro kasutuselevõtuks vajalikke ettevalmistusi. “Nii riik kui ka erasektor peavad jätkama eesmärgiga olla valmis euro kasutusele võtmiseks alates 2007. aastast,” lausus Sõerd. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus