Valitsus kiitis heaks uue kutseseaduse eelnõu

Peamisteks muudatusteks võrreldes kehtiva kutseseadusega on viie-astmelise kutsehindamissüsteemi asendamine kaheksa-astmelisega, teatas haridusministeeriumi pressiesindaja. Euroopa Liit töötas välja kaheksa-astmelise Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku, et adekvaatselt kirjeldada ja võrrelda elukestva õppe tulemusi. Euroopa Liidu riigid peavad oma hariduselu viima kvalifikatsiooniraamistikuga kooskõlla aastaks 2010. Kvalifikatsiooniraamistik koos haridussüsteemiga moodustab ühtse, õppimise tunnustamisega seonduva ning haridust ja koolitust tööturu ja kodanikuühiskonnaga siduva hindamissüsteemi, mis tänases Eestis puudub. Uue kutseseaduse kaugemaks eesmärgiks on luua riiklik süsteem, mis ühendaks seni eraldiseisvad haridus- ja kutsekvalifikatsioonisüsteemid üheks tervikuks. Nii tuleb ümber vaadata praegu Eestis kehtivad kutsestandardid. Praegune kutseseadus kehtib alates 2001. aasta 19. jaanuarist. Tegemist on valdkonna esimese seadusega, seega on aastate jooksul tekkinud vajadus seda täiendada ja valdkonda paremini reguleerida. Et vajalikke muudatusi kogunes rohkesti, siis oli otstarbekas valmistada ette täiesti uus kutseseaduse redaktsioon. Vooremaa

blog comments powered by Disqus