Valitsus jätab kodanikud oma muredega üksi


Ajendatuna kodanikelt laekunud ettepanekutest esitas Erakond Eestimaa Rohelised (EER)fraktsioon Riigikogu menetlusse Teeseaduse muutmise eelnõu, mille sisuks on erateede kasutamise keelu õigustühisuse sätestamine juhul, kui eratee on ainsaks pääsuks teisele kinnistule ja kui selle tee omanik keelab naabrile tee kasutamise või keeldub juurdepääsutee servituudi seadmisest.

Valitsus on tänaseks Teeseaduse muutmise ettepaneku osas asunud eitavale seisukohale.

Järjekordselt saab parafraseerida tuntud lauset, et Rohelised tahtsid parimat, kuid välja kukkus nagu alati. Millegipärast takerduvad paljud vajalikud elukorraldust parendavad initsiatiivid riigiametnike – seekord majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi mõttelaiskuse taha.

Eestimaa Rohelised on veendunud, et antud seadusemuudatus on siiski vajalik ja loodavad Riigikogu saadikute enamuse toetusele lahendamaks sadade kodanike muret, kes täna ilma naabritega tüli kiskumata oma elupaika või vara haldama ei pääse.

VALDUR LAHTVEE, riigikogu liige, EER

blog comments powered by Disqus