Välisriikide ohvitserid tutvusid Peipsi järvel Euroopa Liidu idapiiriga

Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing korraldas Peipsi järvel  huvireisi ja harrastuskalapüügi Eestis peetud rahvusvahelistel spordivõistlustel osalenud välisriikide   ohvitseridele, kes sõjaväe spordielu eestvedajateks erinevates maades.  Mundrikandjad ja nende pereliikmed  lubasid oma kodumaal propageerida Peipsimaad kui ainulaadset ja huvitavat turismipiirkonda.

Kultuuriprogrammi raames käisid laevasõidul Peipsi järvel IX Balti sõjaväemängudel ja  ülemaailmse sõjavägede spordinõukogu korraldatud orienteerumisvõistlustel osalenud ohvitserid. “Kutsusime sõjaväe spordijuhid uudistama Peipsit  kui geograafiliselt strateegilisel asukohal paiknevat looduslikult ainulaadset veekogu, mis  suuruselt neljas järv Euroopas. Enamikus maailma riikides puuduvad ja võimalused elamuste saamiseks sellisest järvest ja seda ümbritsevast elulaadist,” ütles Eesti kaitseväe kehakultuuri-ja spordigrupi ülem major Heino Märks.

“Olen ka varem Peipsil laevaga sõitnud. Selle järve avarust ja ilu võib aga lõpmatuseni nautida. Tulen siia alati heameelega tagasi  ja soovitan siia tulla ka oma kaasmaalastel,” ütles Belgia kindral Marcel Vandaurmc. “Kalapüük Peipsil on tõeliselt kosutav  ajaviide. Et seda tõestada ka oma perele, võtsin ka pereliikmed  Eestisse kaasa. Tore oli vaadata, kuidas meie väike tütar mõnedki ahvenad kinni püüdis,” lausus Leedu sõjaväelane  Valentinas  Mizquitis.

Külalisi vastu võtnud ja nendele Peipsi järve ja Peipsimaad tutvustanud Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing ütles, et ühingu üheks tegevusvaldkonnaks on Peipsimaa looduse, kultuuriloo ja majandusliku potentsiaali võimalikult mitmekülgne tutvustamine nii lähemalt kui ka kaugemalt tulnud turistidele. “Turismi areng soodustab  piirkonnas ettevõtlust, loob eeldused uute töökohtade loomiseks,“  lisas Saksing.

Erinevate maade ohvitsere sõidutas Peipsil Eesti Meteoroloogia ja Hüdrolooga Instituudi laev, mille kapten Vladimir Melnikov vastas ka külaliste küsimustele Peipsi järve ja siinse laevanduse teemadel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus