Välisminister Urmas Reinsalu rääkis välismajandussuhtetest

Möödunud reedel Jõgeva- ja Tartumaa majandusklubi liikmetega kohtunud välisminister Urmas Reinsalu rääkis mõttevahetusel sellest, kuidas välisministeerium saab kaasa aidata välismajandussuhete arendamisele, välisinvesteeringute toomisele Eestisse ja kohaliku toodangu mitmekülgsemasse eksportimisse välisriikidesse.


Liitlastega tuleb teha koostööd

Välisminister Urmas Reinsalu peab enda sõnul eriti oluliseks, et välispoliitika oleks poliitiline ja juhitud väärtustest. „Olen seadnud eesmärgiks paremini tagada Eesti julgeolekut. Meie ülesanne on oma suuremate sõjaliste liitlastega teha tugevamat koostööd. Meie suurim sõjaline liitlane on Ameerika Ühendriigid.

Peame suhetesse Ameerika Ühendriikidega panustama tugevamini. Me ei tohi koostöös Ameerika Ühendriikidega olla üksnes abipaluja. Tarvis on, et tekiks ülemaailmseid koostööprojekte, mille läbi Ameerika Ühendriigid näevad, et Eesti suudab ameerika väärtustest lähtudes pakkuda enda sõnumit.“

Urmas Reinsalu märkis, et Eesti välispoliitikas on väga oluline teema ka välismajandusküsimused. „Ma pole absoluutselt rahul välisinvesteeringutega, mis täna Eestisse tulevad. Oleme Balti riikidest selles osas kolme aastaga viimaseks kukkunud. Välisministeeriumis on kokku 500 teenistujat, nendest kakssada töötab Eestis peamajas. Ainult neli tegelevad sellega, et otsida meie ettevõtjatele turgu väljaspool Eestit. Valitsus on võtnud vastu otsuse, et järgmisest aastast hakkab tegutsema eraldi välismajanduse võrgustik,“ rääkis välisminister.

Urmas Reinsalu tutvustas ka Eesti seisukohta Euroopa Liidu raha jagamisel järgmise seitsme aasta finantsperspektiivis. „On oluline, et omaosaluse määr, mida Eesti peab maksma Euroopa Liidu projektides osalemiseks, ei tõuseks liiga kõrgeks. Täielikule kliimaneutraalsusele nõustus Eesti 2050. aastaks üle minema tingimusel, et ei kehtestata mingeid üle-euroopalisi makse lennukitele, eluasemetele ning toidule.“

Kolme mere tippkohtumine Eestis

Välisminister märkis, et Euroopa Liidu regioonis, kus Eesti asub, on vajalik arendada huvitavaid ja tulemuslikke projekte. Ta tõi näiteks Kolme mere liidu, mis on presidentide tasemel toimiv mitteametlik foorum ja ühendab kahtteist Aadria, Läänemere ja Musta mere piirkonna Euroopa Liidu liikmesriiki, milleks on Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Austria ja Horvaatia. 2020. aastal toimub Kolme mere liidu tippkohtumine Eestis.

„Eesti jagab täielikult Kolme mere algatuse eesmärke, mille seas on Läänemere, Musta ja Aadria mere regioonide senisest kiirema arengu tagamine läbi transpordi-, energia- ja digiühenduste rajamise regiooni riikide vahel,“ ütles Reinsalu.

Urmas Reinsalu avaldas arvamust, et Euroopa Liit peab jääma liikmesriikide liiduks. „Eesti peab julgelt lauale panema oma rahvuslikud huvid. On asju, millele ütleme julgelt jah, on asju, millele ütleme ei. Me ei karda seda öelda. Kõige ebausaldusväärsemad on nende riikide poliitikud, kes silma ees ütles üht, kuid tegelikult ei püüa sõna pidada. Me peame sõna ja oleme ausad, kuid väljendame oma seisukohti vastastele ja sõpradele.”

Jõgeva- ja Tartumaa majandusklubi eestvedaja, riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk tänas välisminister Urmas Reinsalu huvitava ja sisuka kohtumise eest. Kokk märkis, et  majandusklubi kokkusaamistele on oodatud silmaringi avardama ja küsimustele vastuseid saama kõik huvilised.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus