Välisminister Urmas Reinsalu: Olulisim on rahvusriigi säilitamine

Europarlamendi valimistel kandideeriv värske välisminister Urmas Reinsalu ütles usutluses Vooremaale, et Isamaa jaoks on Euroopa Liidus kõige olulisemad Eesti rahvuslikest huvidest lähtuvad teemad. Homsetele valimistele läheb Reinsalu vastu usus, et ka Isamaa saadik Brüsselisse jõuab.


Milliste mõtetega homsetele valimistele vastu lähete?

„Väga rõõmsameelsete hoiakutega, sest eesti rahvas on eluterve ja oskab kindlasti hinnata seda mõistlikku poliitikat, mida Isamaa pakub. Isamaa selge sõnum on, et poliitikas, nii sise- kui ka välisküsimustes tuleb kaitsta esmajoones Eesti rahvuslikke huve. Kaitsta seda, et Eesti saaks Euroopa Liidus maksimaalseid võimalusi oma eesmärkide elluviimiseks, sealhulgas ka maapiirkondade elujärje tõstmiseks. Et meie inimestel oleks rohkem jõukust, rohkem tööd ja rohkem leiba. Ja loomulikult eelkõige selles, et Eesti säiliks rahvusriigina.”

Mida tuleks Isamaa Eesti saadikul Euroopa Parlamendis eelkõige teha?
„Kuna saadikuid on Euroopa Parlamendis palju, siis Eesti huvi on see, et Isamaa kuulub ainsana seal Euroopa Rahvapartei fraktsiooni, mis on parlamendi mõjukaim fraktsioon. Ja selles fraktsioonis on tähtis, et seal oleks Eesti rahvuslikest huvidest lähtuv hääl kuuldav. Ennekõike on meie jaoks olulised need küsimused, mis puudutavad rahvusriigi säilimist. Seega maksimaalset tegelemist rändeküsimustega. Teine tähtis küsimuste ring on kahtlemata see, mis puudutab Euroopa ühtsuse säilitamist. Lähtuvalt Venemaa viimase aja tegevusest, mille tulemusena Euroopa Liidu ühtsus on hakanud murenema.”

Kui palju kogu see temaatika on seotud Eesti praeguse sisepoliitikaga?
„Arvan, et mitte. Sisepoliitikas on kindlasti oluline see, et uus valitsus on teotahteliselt rakendunud väga selge poliitilise programmiga. Meie jaoks on olulisim, et Isamaa suudab oma poliitikat selles valitsuses ellu viia. Lisaks see, et suudame tähtsate väärtuste eest seista Eesti riigi huvides.”

Mis on see teie sõnum, millega kutsuda inimesi pühapäeval valimistel osalema?

„Siin ei peagi erilist sõnumit olema, sest kõik mehed-naised on tublid ja teotahtelised inimesed. Valimas käimine ei ole mingi kohustus, pigem on see võimalus kahekõneks, mida inimene peab oma esindajatega valitavatesse struktuuridesse. Kõige tähtsam on inimestel hinnata valimiste eel mitte kellegi kandidaadi mesimagusat juttu, vaid tema tegusid. Mis puust on see konkreetne mees või naine, keda ta usub, et just see inimene kaitseb tema huvisid. Mida on see inimene varem teinud ja just selle järgi saab langetada valiku, mida mõistus ja süda koos ütlevad.”

Millised on Euroopa jaoks lähiajal suurimad väljakutsed, millele valitavad saadikud peavad hakkama tähelepanu pöörama?

„Vaadates seda Eesti perspektiivis, siis lähema aasta jooksul on kõige olulisem teema Euroopa Liidu uue eelarveraami paika panemine. Siin on väga oluline, et meie põllumeeste huvid oleksid maksimaalselt kaitstud, et nad saaksid võrreldes vanade Euroopa riikide talupoegadega võrdselt põllumajandustoetusi. Et lisaks põllumeeste otsetoetustele oleks piisavalt Euroopa Liidu vahendeid maaelu kui terviku arendamiseks. Sest Eesti ei ole ainult Tallinn. Minu jaoks on kõige tähtsam suunata Euroopa Liidu ressurss ka sellele, et Eesti elu areneks väljaspool Tallinna ja Harjumaa kuldset ringi.”

Kuidas hindate meie seniste eurosaadikute tööd Euroopa Liidus?

„Mulle tundub, et igaüks on oma rolli selles täitnud. Kriitiliste küsimuste puhul, puudutab see siis Ukraina annekteerimist või põllumajandustoetusi, on suutnud meie saadikud ühiselt tegutseda. Arvan, et see on kindlasti hea märk. Kahtlemata ei ole ma siin erapoolik, kuid kindlasti kerkib kõige eredamalt esile see suur töö, mida ainsana on pikkade aastate jooksul Euroopa Parlamendis teinud Tunne-Väldo Kelam.”

Kui head võimalused on Isamaal seekord üks saadikukoht Brüsselisse saada?
„See on keeruline, sest niisama ei ole meile seda kohta Euroopas antud. Seepärast on väga tähtis, et Isamaa valijad läheksid pühapäeval valima ja teeksid oma otsuse. Kui nad jäävad koju, siis võib tulemus olla Eesti huvides kehv, et Isamaa jääb Euroopa Parlamendi suurimas fraktsioonis oma esinduseta. Usun, et meie esinumber Riho Terras ka kõige enam hääli saab, sest tema selge sõnum julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt on Euroopale väga vajalik. Tõenäoliselt pole kunagi varem Euroopa Parlamendis olnud reservistist nelja tärniga kindralit.”

Kahel päeval arutas valitsus Vihula mõisas järgmise aasta eelarvestrateegiat. Kuidas jäite arutelu tulemustega rahule lähtuvalt oma ministeeriumist?

„Ütleme nii, et valitsuse ees seisvad ülesanded on keerulised. Majanduslik prognoos on võrreldes eelmise aasta lõpuga märksa keerulisemaks muutunud. Tuleb arvestada sedagi, et kõikidel valitsuserakondadel on eelarvega seoses omad poliitilised ootused. Kuid mulle tundus, et teotahe oli valitsuse liikmetel laua taga olemas. Otsustasime, et jätkame arutelu ning tõenäoliselt kiidetakse riigi eelarvestrateegia heaks juba järgmisel nädalal. Ja selles strateegias puudutatakse kindlasti ka väga olulisi ja tähtsaid teemasid, nagu näiteks alkoholiaktsiis, piirikaubanduse lõpetamine, piisavate riigikaitse kulude tagamin. Lõpuks see, et riigi eelarvepoliitika oleks vastutustundlik ja ei käiks üle jõu.”

Kas see, et kolmel erakonnal on piisavalt erinevaid nägemusi eelarve kujundamisel, hoiab ka valitsuse vaimu erksa?
„Ei tea, aga kui on raha küsimused laual, siis on ka pinged kõrged. Sest on ju selge, et kõigil parteidel on erinevad maailmavaated ja poliitilised rõhuasetused. Tähtis on aga see, et arutelu on kogu aeg kantud koostöö vaimust ja arutletakse asja enda üle, mitte niisama.”

Kas teete viimasel valimiseelsel päeval veel ka aktiivset agitatsiooni?
„Ikka. Nagu kogu aeg, kohtun rahvaga ka täna. Viimasel nädalal läks küll palju auru riigieelarvele, kuid eks tuleb tegutseda rütmis mees nagu orkester. Täna saab veel võimas ja põnev olema Riigikogu lahtiste uste päev, kus ma kavatsen terve päeva kohal olla ning inimestega rääkida ja neid kuulata.”

Mida ütleksite Jõgevamaa inimestele?

„Tervitan kõiki maakonna inimesi, aga mis kõige tähtsam: võtku see jonn aega mis ta võtab, aga Jõgeva omale kiriku peab saama.”                

TIIT LÄÄNE

blog comments powered by Disqus