Välisinvesteeringud igasse maakonda

Majanduskriisi järgses Eestis on ettevõtluskeskkonna arendamine ja välisinvesteeringute kaasamine muutunud aina olulisemaks ning paljud linnad ja vallad üritavad anda oma parima, et piirkonna atraktiivsust ettevõtete silmis tõsta.

Uskudes, et ka kohalikul tasandil saab ettevõtluskeskkonda arendada, on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) alustanud programmi “Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil”. Projekt saab teoks tänu Tarkade Otsuste Fondist saadud toetusele ning on pilootprojektiks regionaalse investorteeninduse võrgustiku loomisele. Kokku osaleb pilootprogrammis vabatahtlikult sadakond tublit kohalikku omavalitsust, kes kõik huvitatud teadmistest, kuidas oma piirkonna atraktiivsust uute ettevõtete silmis tõsta.

Ettevõte või välisinvestor otsustab enamasti oma tegutsemiskoha küllaltki loogiliste argumentide järgi. Kas piirkonnas on olemas vajalikku tööjõudu? Kas lähedal on kool, kus koolitatakse vajalike oskustega inimesi? Kas tootmiseks vajaliku võimsusega elekter on kättesaadav? Iga ettevõtte jaoks on oma võtmeteemad, mis nende jaoks asja otsustavad ning nii esitab võimalik välisinvestor tihti EASi investorteenindajatele päris detailseid küsimusi. Täna  suudab riik välisinvestorile võimalusi välja pakkuda eelkõige suuremates ja tuntumates linnades, võimalusi on aga ka mujal Eestis. Paraku puudub täna terve Eesti kohta informatsioon,  mida saaks investeerimisotsuse tegemisel pakkuda. Just sellise info koondamisest ja oma võimaluste analüüsist programm alustabki. Oluline on silmas pidada ka vajalikke arendustegevusi, sest edumeelne omavalitsus suudab oma piirkonna atraktiivsust tõsta ning võimalusi paremini välja pakkuda.

Programmi sisu on tegelikult lihtne. Koolituste ja “kodutöö“ kaudu läbivad kohalikud omavalitsused protsessi, mille käigus omandatakse ja rakendatakse uusi teadmisi. Tegevus toimub maakondlikult koordineerituna, igas maakonnas aitab nõu ja jõuga vastav maakondlik arenduskeskus. Et motiveerida programmi terviklikult läbima ning tagada võimalikult ühtlane tase, toimub lõpuks ka hindamine. Seejärel omistatakse programmi edukalt läbinutele  n-ö investorteeninduse kvaliteedistandard.

Kevadeni kestva programmi käigus infot kogudes saavad   omavalitsused ülevaate sellest, mida neil investorile pakkuda on. Kogutakse andmed piirkonna infrastruktuuri, tööjõu ja inimeste oskustaseme kohta, samuti üle 10 töötajaga ettevõtete kohta. Andmed analüüsitakse, tuvastatakse piirkonna tugevused ja nõrkused, aga ka olulisemad majandussektorid, mis on konkurentsivõimelised. Järgnevalt kaardistavad programmis osalejad kõik omavalitsuse territooriumil olevad, investorile potentsiaalset huvi pakkuvad kinnisvaraobjektid, mis sobiksid oodatavatele investoritele. Lõpuks õpivad omavalitsused, kuidas oma  piirkonna eeliseid ja võimalusi turustada ning  olemasolevatele ja potentsiaalsetele investoritele professionaalsel tasemel  teenindust pakkuda.

Ligi sada omavalitsust ning maakondlikku arenduskeskust on tänaseks esimesed koolitused juba läbinud ning tegelevad hetkel info kogumise ning analüüsiga. Parim lahendus oleks see, kui uus tulija pakuks tööd ja leiba ka juba olemas olevatele ettevõtetele – nii oleks piirkonna kasu suurem. Mõelgem koos, kuidas oma kodukandi ettevõtluskeskkonda edasi viia!

i

REGINA RAUKAS, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majanduspoliitika talituse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus