Valimistepäeval tuleb ka rahvaküsitlus

Põltsamaa linnas ja vallas korraldatakse Riigikogu valimiste päeval, 6. märtsil omavalitsuste ühinemise teemaline  rahvaküsitlus. Moodustatakse ka kuueliikmeline töörühm võimaliku ühinemisprotsessi läbiviimiseks.

Rahvaküsitluse korraldamine ja võimalikku ühinemist läbi viiva komisjoni moodustamine oli Põltsamaa linnavolikogu ja vallavolikogu eestseisuste ühine otsus. Põltsamaa linnavolikogu esimehe Margi Eina ja vallavolikogu esimehe Liia Lusti sõnul toimusid möödunud aasta detsembris piirkonna viies erinevas kohas rahvakoosolekud,  et selgitada välja seiskoht haldusterritoriaalse korralduse muutmise küsimuses.

“Koosolekul osalejad pooldasid rahvaküsitluse läbiviimist Riigikogu valimiste päeval. Majanduslike arvutuste ja analüüside koostamiseks moodustavad volikogud kuueliikmelise töörühma ja sõlmivad lepingu konsultandiga. Ühinemise algatas Põltsamaa linn, kes tegi vastava ettepaneku linna ümbritsevale Põltsamaa vallale ja ka naabruses asuvale Pajusi vallale. Mullu 16. detsembril  otsustas Põltsamaa Vallavolikogu mitte nõustuda Põltsamaa Linnavolikogu ettepanekuga Põltsamaa linna ja valla ühinemiseks, küll aga nõustus Põltsamaa linna ja valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega ning ühinemisläbirääkimiste alustamisega. Pajusi vald ei pidanud ühinemisteema käsitlemist vajalikuks,” lausus Margi Ein.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus