Valimistel osaleb 11 mujalt EL-ist pärit kandidaati

Soomlasi on kandidaatide hulgas neli, kes üritavad pääseda Tartu, Kuressaare, Otepää ja Pala volikokku. Läti ja Leedu kodanikke on kumbagi kaks. Lätlased kandideerivad Tallinna ja Narva volikokku, leedulased Paldiskis ja Noarootsis. Kohtla-Järve linnavolikokku kandideerib Belgia kodanik ja Võhma linnavolikokku Saksa kodanik. 16. oktoobril toimuvatel kohalikel valimistel on valimisõigus ligi 4700 teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodakondsusega isikul. Kandideerimisõigus on lisaks hääleõiguslikule Eesti kodanikule Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asus hiljemalt 1. augustil selles vallas või linnas. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus