Valimisliit Kõigi kodu toetab liitumist

Hea Jõgeva valla ja linna elanik ning Torma ja Palamuse valla elanik. Kutsume sind hääletama ühinemise poolt. Ole hea ja tule hääletama 20. või 21. novembril. Siis on teada selgelt sinu soovid, millega volikogudel tuleb tõsiselt arvestada.

Nime hääletus on küll tähtis, sest nimi omab emotsiooni ja ühendab, kuid olulisem on ühinemine ise. Ühinemisest on meil kõigil rohkem võita kui kaotada. Kodanikul, kes aktiivselt poliitikaga ei tegele, ei ole kindlasti midagi kaotada, pigem võita. Meil on võimalus saada rikkamaks ja kindlasti me saame rikkamaks, sest meie pere kasvab ning sõpru tuleb juurde. Jutt ajalehtede veergudel, et justkui kaht vaest liites ei saa rikkamaks, on väga meelevaldne ja kitsarinnaline. Meil ei ole vaeseid ega rikkaid, meil olid suurema- ja väiksemaarvulised omavalitsused. Nüüd räägime ainult meie ja peame muretsema ning mõtlema suurele perele – ca 14 000 liiget.

Tuleb ära kasutada üksteise tugevusi, see viib meid paremuse poole. Pole vaja kedagi hirmutada, et mingi osa inimestest või piirkonnast jäetakse unarusse. Kogukonnad peavad olema suutelised kokku leppima kus ja mida arendatakse, sest ainult nii suudame luua täisväärtuslikke mitte poolikuid lahendusi.

Ühinemise tugevuses kõhklevad mõningad kohalikud poliitikud või ametnikud, kelle olukord võib muutuda ja kes ei soovi oma mõjuvõimu vähenemist, mis sunniks neid väljuma oma mugavustsoonist.

Tunneme palju häid ja toimekaid inimesi igast selle uue omavalitsuse nurgast, kellega koos paremini edasiminekus ei ole kahtlust.

Ole hea, tule hääletama ühinemise poolt ja ära jäta otsustamist pessimistide kaela. Edasi viib ainult optimism ja positiivne mõtlemine. Nimi ei riku meest, sisu on tähtsam ja seda arendame koos.

Valimisliidu Kõigi kodu nimel HARDI PERK

blog comments powered by Disqus