Valimisliidu Uus Jõgeva esinumbriks on Tiit Lääne

Kohalike omavalitsuste valimistele Jõgeva vallas on registreeritud Valimisliit Uus Jõgeva, kelle esinumber on praegune Jõgeva valla volikogu esimees, IRL-i fraktsiooni esindav Tiit Lääne. Tuntud ajakirjanik ja kirjastaja on valimisliidu tegevust vedanud koos oma mõttekaaslastega alates aprillikuust ning loodab valimisteks kokku saada hea meeskonna.

Millistel alustel on valimisliidu nimekiri koostatud?

Oleme valimisliitu kaasanud tegusad ja positiivse ellusuhtumisega inimesi kõigist neljast omavalitsusest. Valimisliidu algatajate ja liitunute hinnangul on vabatahtlikult organiseerunud ja erakondade poliitikast sõltumatud inimesed avatumad erinevatele võimalustele ning rohkem motiveeritud tegema just kohalikke huve arvestavaid valikuid. Peame maailmavaatelisest määratlusest ja parteipoliitikast olulisemaks soovi kogukonna arengus kaasa rääkida ja käed külge panna. Väga paljud meie toetajad ei soovi end kohalikul tasemel erakondadega siduda ning peavad erakondadest olulisemaks tahet koostöös piirkonda arendada.

Meie nimekiri on tugev ja eri piirkondades elavaid inimesi kaasav. Tugevalt on esindatud kultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevad inimesed, kelle nägemus uue Jõgeva valla arengu teemadel kõige enam kattuvad. Kuid meiega on liitunud ka mitmeid tugevaid ettevõtjaid. Meie valimisliidu tunnuslause võib kokku võtta lühidalt: Jõgeva – suur vald, julged eesmärgid, tegusad inimesed. See ütleb kõik. 

Millise nimekirjaga valimistele vastu lähete ja millist tulemust ootate?

Arvame, et korraliku tulemuse saavutamiseks peaks nimekirjas olema head ja tegusad inimesed. Nimekiri peaks olema vähemalt kaks korda pikem kui on uue valla volikogus kohti, seega 54+. Täpsematest eesmärkidest on ehk veel vara rääkida, kuid soovime valimistele vastu minna nagu spordis ikka – parimat tulemust üritades. Meil on hea tiimitöö ja see lisab usku, et suudame oma plaanid ka teoks teha. Valimisliidus löövad kaasa Maiu Veltbach, Ene Sööt, Siiri Rahn, Valli Tooming, Sergei Jerjomin, Voldemar Ilves, Juhan Telgmaa, Vello Mäesepp, Kaido Lehtla jpt. 

Millest tuleneb valimisliidu nimi Uus Jõgeva?

Valimisjärgselt sünnib ju uus vald, Jõgeva vald. See ei ole lihtsalt kolme valla liitmine Jõgeva linna külge nagu vahel püütakse muljet jätta. Moodustuva valla elanike arvust pea kaks kolmandikku tulevad ju ikka maapiirkondadest. See tähendab uue Jõgeva valla tekkimist, mis esitab uusi väljakutseid meile kõigile. Seepärast tuleks kindlasti tugeva omavalitsuse ülesehitamisel kaasata võimalikult palju uusi inimesi ja uusi ideid. Praegu tundubki kõige enam puudust tuntavat suurtest ideedest ja eesmärkidest. Kui on suured unistused, mida julgetakse välja käia ja mille nimel tööd tehakse, siis jääb vähemaks ka lihtsat vingumist ning käegalöömist. Uus Jõgeva soovib selles osas seniseid arusaamu muuta. 

Kuuldavasti tegite vahepeal koostööd Valimisliiduga Vooremaa. Miks see katki jäi? Millisena näeb valimisliit nelja ühineva omavalitsuse koostööd tulevikus?

Tahame aidata kaasa sellele, et neljast moodustuks üks tugev omavalitsus. Eeldused selleks on ju olemas, sest iga piirkond on tugev ja omanäoline. Tuleb võtta parim Jõgeva linnast, Jõgeva vallast, Torma vallast ja Palamuse vallast. Tegelikult on see selline sümbioos, millest võiks kujundada Eesti ühe tugevama omavalitsuse. Selleks on vaja aga kindlasti energiliselt tegutseda, tööd teha ja omada julgust suuri sihte seada. Tahaks väga uskuda, et lihtsalt niisama parteilise tiksumise ajad on jäädavalt möödas. Vastasel juhul pole sel haldusreformil üldse mõtet. 

Juhul kui Uus Jõgeva jõuab volikokku, siis kellega plaanite seal koostööd teha?

See sõltub ikka valimistulemustest. Loodame, et meie mõtted ja ideed leiavad valijates ka soodsa pinnase ning meie valimisliitu saadab valimistel edu. Oleme siis avatud kõikidele tarkadele ja positiivselt meelestatud koostööpakkumistele, mis aitavad parandada elu uues Jõgeva vallas. Mida enam suudetakse uues vallas üles näidata koostöövõimet ja riigimehelikkust, seda elujõulisemaks vald kujuneb. Usun, et sellest võidavad kõik.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus