Valimiskomisjonide esimehed koolitatud

Teatavasti ootavad meid üsna pea, täpsemalt 7. juunil ees europarlamendi valimised. Juba mõned kuud hiljem, oktoobris saavad teoks kohalike omavalitsuste volikogude valimised. See seab tihedama töögraafiku ka valimiste ettevalmistamise ja läbiviimisega tegelevatele inimestele.

Põltsamaa vallasekretär Janne  Veski lausus, et kõigepealt peab vallavalitsus oma määrusega moodustama valimisjaoskonnad. Vallavolikogu ülesandeks on kinnitada valimisjaoskondade komisjonide koosseisud. Üldiselt on komisjonides välja kujunenud põhituumikud pikaajalise kogemusega liikmete näol. Neljast valimiskomisjonist kahel on uued esimehed. Esimest korda juhib Põltsamaa valla Lustivere valimiskomisjoni Merike Mets  ja Adavere valimiskomisjoni esimeheks on Anu Uus. Eskus juhib valimiskomisjoni endiselt Anne Strantseva ja vallamajas töötavat valimiskomisjoni Kalli Kadastik.

Kõigi nelja valimiskomisjoni esimehed on läbinud ka vajaliku koolituse. Komisjoni esimeeste puhul on silmas peetud, et erakondade ametlikud esindajad ei saa olla komisjonide esimehed. Vallasekretäri sõnul ei soovita ta erakondade esindajaid valimiskomisjonide esimeesteks valida, sest juba järgmistel valimistel võivad nad ise kandideerida ning sel juhul tuleks valimiskomisjonidele jälle uued esimehed leida. Erakondade esindajad saavad komisjonide liikmeteks sellises järjekorras, nagu erakonnad oma esindajad välja pakkusid. E-hääletusel antud hääled jõuavad valda läbi maakonna valimiskomisjoni.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus