Valimised lähenevad

Veidi enam kui kaks aastat on möödunud viimastest kohalike omavalitsuste volikogude valimistest. Olulisest verstapostist, mis kujundas ümber senised omavalitsuste piirid. Ehk koos valimistega toimus ka üleriigiline haldusreform.


Nüüd on aeg sealmaal, et järgmiste valimisteni on jäänud vähem aega kui eelmistest möödunud. Seega võib öelda, et valimised lähenevad taas.

Seepärast korraldas ka maakonnaleht oma veergudel n-ö vahevalimised, mis võtsid vaatluse alla kolme Jõgevamaa valla – Mustvee, Põltsamaa ja Jõgeva – volikogudes toimuva. Püüdsime selgusele jõuda, miks saadikud volikogusse kandideerisid, kuidas on nende ootused senise ajaga täitunud, kas nad on rahul oma koalitsiooni või opositsiooniga ning millisena nad näevad tulevikku.

Saadud tulemused olid paljuski ette aimatavad nagu toimetus omakeskis arutas.

Nii mõnedki volikogude liikmed võtavad oma saadikuks olemist kui loodusõnnetust, millest mööda ei pääse. Justkui paratamatust. Selles osas ei ole midagi muutunud, kui vaadata tagasi väikeste omavalitsuste ajastule. Siis rõhutasid haldusreformi teostajad ühe argumendina lootust, et suurtes omavalitsustes pürgivad saadikuks aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed, kes on nõus kaasa lööma koduvalla arengu nimel. Kas seda siis oma tegude või ideedega. Reaalsus kipub aga kinnitama paraku tõsiasja, et volikogude koosseis on jätkuvalt kirev.

Uued valimised lähenevad ja nagu vahevalimiste lugudest selgub, loodab enamik saadikuid ka kahe aasta pärast kandideerida. Mida saab sellest järeldada, jäägu valijate otsustada.    

blog comments powered by Disqus